Ożywienie Domów Spotkań

W ramach tej inicjatywy przygotowywane i przeprowadzane są projekty kulturalne, przy wsparciu młodych osób tzw. „opiekunów projektów”. Opiekunowie są przeszkoleni w zakresie stawiania wniosków, przygotowywania oraz rozliczania projektów, są też odpowiedzialni za konkretne gminy czy grupy.

Zarządy DFK oraz zarządy gminne TSKN składają wnioski poprzez Koordynatorów gminnych., których lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli z prawej strony.

Głównymi celami projektu jest pielęgnacja niemieckiej kultury, języka oraz tożsamości jak i większa aktywność grup mniejszości niemieckiej. Kolejnym celem jest dotarcie do słabszych grup oraz wspieranie ich w działalności kulturalnej.

Możliwe projekty to:

 • Wystawy tematyczne;

 • Spotkania autorskie, odczyty, konferencje;

 • Warsztaty kreatywne;

 • Spotkania partnerskie (max 1 projekt na DFK)

 • Projekty sportowe;

Realizacja projektów: marzec – listopad 2020

Termin składania wniosków: min. 4 tygodnie przed imprezą.

Wnioskodawca może zrealizować max. 4 projekty samodzielnie + 2 projekty we współpracy z innym słabszym DFK.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 2500 zł.

W projekcie konieczny jest udział środków własnych w wysokości min. 15 % kwoty dotacji.

W razie potrzeby wnioskodawca może otrzymać zaliczkę na projekt w wysokości max 80 % kwoty dotacji. Pozostała część dotacji przelewana jest po rozliczeniu projektu.

W przypadku umów cywilnoprawnych, zaliczka pomniejszona jest o kwotę umowy. Wszelkie umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) wypłaca biuro Zarządu TSKN bezpośrednio na konto Referenta. Zarządy DFK, Koordynatorzy nie są upoważnieni do wypłaty umów gotówką.

Zaliczki i rozliczenia przelewane są na konto Koordynatora gminnego. Koordynator gminny ustala wspólnie z Zarządem DFK sposób przekazania środków finansowych na poszczególny projekt.

Termin rozliczenia projektu (dostarczenie rozliczenia do biura): do dwóch tygodni po zakończeniu imprezy.

Rozliczenie obejmuje:

 • Zestawienie rachunków – tabela w języku polskim i niemieckim

 • Oryginały rachunków (opisane wg ogólnie przyjętych norm w TSKN)

 • Dwustronne ksera rachunków z zielonym opisem

 • Bericht – sprawozdanie w języku niemieckim

 • Min. 2 zdjęcia, plakaty, dwujęzyczne zaproszenia, wycinki z gazety

 • Oryginalną listę obecności

Limity kwotowe ustalone w regulaminie:

 • Wyżywienie 12 zł /os (max 600 zł)

 • Oprawa muzyczna max 400 zł

 • Nagłośnienie max 400 zł

 • Materiały, artykuły na warsztaty kreatywne max 500 zł

 • W projektach o charakterze konkursowym nagrody max 500 zł

 • W projektach o charakterze sportowym nagrody w wysokości max 200 zł

 • W projektach o charakterze sportowym honorarium dla Sędziego max 250 zł

 • W projektach partnerskich śniadanie z wyżywieniem max 90 zł

 • Wynagrodzenia dla referentów max 210 zł lub max 400 zł, ustalane indywidualnie wg kwalifikacji referentów

 • Maksymalnie 2 referentów w projekcie. 

UWAGA: Wkładem własnym nie jest: wyżywienie oraz bilety wstępu.

Najczęstsze problemy:

 • brak zdjęć

 • brak odpowiednich zdjęć (bez banerów TSKN)

 • umowy cywilnoprawne wypłacane w gotówce przez Zarządy DFK

 • nieterminowe nadsyłanie rozliczeń

 • wnioski oraz listy obecności wypisywane są na starych drukach

 • Faktury z datą po realizacji projektu

Źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej  Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Regulamin, druk wniosku i rozliczenia, oraz przykładowe rozliczenie znajdują się w tabeli obok.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close