Zarząd

Zarząd wojewódzki składa się z 11 członków. Jego skład w kadencji na lata 2019- 2023 przedstawia się następująco:

 

Urodzony 13.10.1977 w Opolu. żonaty, dwójka dzieci.

Ukończył pedagogikę oświatowo-artystyczną i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Dębskiej Kuźni (1998-2001). W latach 2001-2004 pracował w Wydziale Oświaty, kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Opolu. W latach 2003-2004 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej i Wschodniej. Od października 2004 roku do lipca 2008 roku pełnił funkcję kierownika Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. Od sierpnia 2008 roku do września 2015 był dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a w latach 2012 – 2018 był jej Współprzewodniczącym. Od maja 2015 pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W latach 20 – 2022 był członkiem Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, od 28.05.2022 pełni funkcję Przewodniczącego Związku. Jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska, a od marca 2016 roku jest również członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. W latach 2002-2010 i w latach 2014-2018 był Radnym Gminy Chrząstowice, a w kadencji 2006-2010 jej Przewodniczącym. Od 2018 Przewodniczący  Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Urodził się we Wrocławiu 22 lipca 1956 roku.

Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Mechanicznych OFAMA w Opolu. Następnie pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Opolski).

Działa aktywnie w samorządzie lokalnym od początku jego funkcjonowania. W 1981 roku związał swoje życie zawodowe z gminą Komprachcice, wprowadzając w życie zasady gospodarki komunalnej. W 1990 roku, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został przewodniczącym rady gminy oraz szefem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach, który stworzył od podstaw. W drugiej kadencji samorządu był członkiem zarządu gminy Komprachcice oraz delegatem do wojewódzkiego sejmiku samorządowego i jednocześnie członkiem jego prezydium. Najważniejsze osiągnięcia działalności Ryszarda Galli na polu samorządowym z tego czasu to budowa sieci wodociągowej, hali sportowej i ośrodka zdrowia. Brał również aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu działalności Związku Celowego Gmin PROKADO (obejmującego gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Proszków), który miał na celu doprowadzenie wodociągu, a potem jego eksploatację na terenie wymienionych gmin.

W latach 1998-2005 był radnym z ramienia mniejszości niemieckiej do samorządu województwa.

Od 1 stycznia 1999 roku pełnił funkcję wicemarszałka województwa opolskiego, sprawując nadzór nad działaniami samorządu regionalnego w sferze ochrony zdrowia, kultury, sportu i edukacji. Na poziomie województwa prowadził działania mające dostosować strukturę ochrony zdrowia do nowych zasad, które wprowadzała reforma służby zdrowia, poprzez m.in. opracowanie Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia.

Od 19 kwietnia 2002 roku do końca pierwszej kadencji był marszałkiem województwa opolskiego. W drugiej kadencji, do października 2005 roku, ponownie sprawował funkcję wicemarszałka, odpowiadając za politykę regionalną, edukację, współpracę z zagranicą i promocję regionu. W tym czasie swoją pracę koncentrował głównie w obszarze wykorzystania środków z funduszy pomocowych przez samorządy lokalne, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadząc działania na rzecz stworzenia lub wzmocnienia tych narzędzi, które pozwolą na korzystanie z tych środków, a tym samym wzmocnią gospodarkę województwa opolskiego.

Od października 2005 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia mniejszości niemieckiej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, należy również do Komisji Finansów Publicznych. Jest ponadto wiceprzewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. W obecnej VII kadencji Sejmu działał także w kilku zespołach parlamentarnych, w szczególności ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Energetyki, ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak również w Parlamentarnej Grupie Rowerowej. Wraz z grupą innych posłów zainicjował powstanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry. Ponownie sprawuje też stanowisko wiceprzewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków.

 • Jest członkiem mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
 • Od maja 2006 roku pełni również funkcję prezesa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Credo życiowe posła Ryszarda Galli brzmi: „Żyć i pracować dla drugiego człowieka”.

Od 1994 roku działa w samorządzie lokalnym jako radny gminy Prószków, wicewójt/wiceburmistrz i sekretarz Gminy Prószków oraz  od 2005 roku jako radny sejmiku województwa opolskiego, gdzie obecnie pełni rolę przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Promocji Regionu. Jest osobą aktywną i sprawdzoną w działaniu na rzecz wspólnot lokalnych i wspólnoty regionalnej. W Sejmiku Województwa Opolskiego był przewodniczącym Klubu Radnych MN.

Od roku 2008 do 2015 był przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, obecnie jest członkiem Zarządu TSKN. Od 2005 do kwietnia 2015 roku zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

Od 2008 do 2015 roku był członkiem Rady Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, wspomagającej rozwój głównie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa.

Członek zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w latach 2008 – 2018.

Współtwórca lokalnej grupy działania o nazwie Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Od 2013 roku wiceprezes Konwersatorium im. Josepha v. Eichendorffa

Języki:

Język niemiecki w stopniu bardzo dobrym, angielski w stopniu komunikatywnym, rosyjski podstawowy, płynnie gwara śląska, opolska

Hobby:

Śpiew, były członek zespołu Proskauer Echo, obecnie tworzy duet Aneta&Norbert

Prace pielęgnacyjne w ogrodzie, uprawy ekologiczne (ukończony kurs rolnictwa ekologicznego), wędrówki górskie, nordic walking (ukończony kurs przewodnika).

Wykształcenie:

Szkoła podstawowa w Prószkowie

Państwowe Technikum Ogrodnicze w Prószkowie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Uniwersytet Opolski w Opolu

Stypendium w 1994 roku Uniwersytet w Kilonii i Moguncji (Niemcy)

Rodzina:

Żonaty od 1998 roku, żona Joanna, dyrektor szkoły PG w Prószkowie

Dzieci: Paulina, Filip, Helena

Zamieszkały: Prószków, gmina Prószków, powiat opolski, województwo opolskie

Urodzona 29 stycznia 1981 roku w Oleśnie, mężatka, dwójka dzieci.

W 2005 roku ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku historia o specjalizacji Parlamentaryzm i ustrój, a w 2004 roku Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie na kierunku politologia ze specjalizacjami: Integracja Europejska oraz Komunikowanie i Media. W 2018 roku ukończyła w Częstochowie studia podyplomowe z zakresu Administracji i Zarządzania.

Obecnie Sekretarz Urzędu Gminy w Radłowie. Trzecią kadencję Radna Powiatu Oleskiego. Obecnie przewodnicząca komisji budżetowej.

Z mniejszością niemiecką związana od samego początku poprzez DFK Biskupice. Obecnie skarbnik DFK Biskupice oraz sekretarz Zarządu Gminnego TSKN w Radłowie. Od 28.05.2022 Członkini Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Pasje: florystyka i motoryzacja.

Urodzona 5.11.1983 w Kędzierzynie-Koźlu, mężatka, dwoje dzieci.

Mieszka w Naczęsławicach. Jest absolwentką klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu.

Studiowała Filologię Germańską na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie Translatoryczne (2009), Fundusze unijne i zasady ich pozyskiwania (2010), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (2011). Ukończyła również studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w zakresie Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość (2020).

Jest nauczycielką języka niemieckiego i przedsiębiorczości oraz doradcą zawodowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

Jest egzaminatorem niemieckiego certyfikatu językowego Deutsches Sprachdiplom DSD I oraz DSD II Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury za pośrednictwem Centrum Szkolnictwa Niemieckiego za Granicą (ZfA).

Od roku 2007 jest członkiem zarządu DFK Grodzisko, oraz sekretarzem zarządu gminnego TSKN w gminie Pawłowiczki. Od 2011 roku pełni funkcję koordynatorki projektu „Begegnungsstättenarbeit” Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych VdG dla gmin Prudnik, Głuchołazy, Cisek i Pawłowiczki.

Od 2023r. członkini zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

 

W roku 1987 ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, jest absolwentem wielu studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia i bogate doświadczenie samorządowe.

Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora. W latach 1999-2002 był dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję zastępcy dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W latach 1999-2002 był radnym Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś w latach 2003 -2004 i później od 2014 roku radnym województwa opolskiego.

W zarządzie województwa dwóch poprzednich kadencji pełnił funkcję wicemarszałka, zajmował się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych gremiach z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej, współuczestniczył w opracowywaniu wielu ekspertyz z zakresu zdrowia publicznego. Gorący zwolennik decentralizacji i regionalnej odpowiedzialności w polityce zdrowotnej.

Członek DFK Jemielnica.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Opolskim (licencjat) oraz Zarządzania ze specjalizacją psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim na Wyższej Szkole Bankowej w Opolu (magister). Dodatkowo skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: Content Marketing czyli jak budować markę w internecie. 

Rzeczniczka prasowa TSKN, a także przewodnicząca w kole DFK Opole Centrum, Przewodnicząca Zarządu Gminnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu i Sekretarz Zarządu Mniejszości Niemieckiej Powiatu Opolskiego. Od 2014 roku zatrudniona w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim jako specjalista ds. administracyjno-biurowych, asystentka Zarządu. 2014-2015 Asystentka koordynatora w projekcie „Tranzytowe miejsca pracy – import modeli wsparcia dla szczególnie wrażliwych grup na rynku pracy”. Koordynatorka kampanii “Mniejszość Niemiecka ma wartość”. Członkini i rzeczniczka prasowa sztabu wyborczego KWW Mniejszość Niemiecka 2015, 2018, 2019.

W roku 2020 Koordynatorka projektu LernRAUM.pl. W latach 2021 – 2022 pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora biura TSKN. Od lipca 2022 Dyrektor biura w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Członkini komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Była przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w latach 2009 – 2014. Koordynatorka projektów międzynarodowych, kulturalnych i medialnych, moderatorka. 

Urodziła się , mieszka i działa w dwujęzycznej wis Biedrzychowice. Absolwentka Technikum Rolniczego w Prudniku. Od zawsze działała społecznie. W strukturach Mniejszości Niemieckiej działa od początku istnienia organizacji. Przewodnicząca koła DFK Biedrzychowice. Była przewodnicząca zarządu powiatowego TSKN w powiecie Prudnickim. Obecnie drugą kadencję przewodnicząca TSKN w gminie Głogówek i członek zarządu wojewódzkiego TSKN na Śląsku Opolskim.

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Odnowa Wsi Biedrzychowice. Pomysłodawczyni i opiekunka Heimatmuseum w Farskiej Stodole w Biedrzychowicach.

Piątą kadencję jest radną Rady Miejskiej Gminy Głogówek, w tym dwie kadencje pełniła funkcję członkini zarządu. Inicjatorka i organizatorka wielu cyklicznych imprez kulturalnych. Z pasją zajmuje się kultywowaniem, odnową i ratowaniem dziedzictwa kulturowego swojej małej Ojczyzny. Za ważne zadanie uważa integrację i odnowę tożsamości społeczności lokalnej i przekazanie młodemu pokoleniu poszanowania dla tradycji oraz historii, wzbudzając kreatywność młodych ludzi przy realizacji różnorodnych projektów.

Członek zarządu powiatu opolskiego. Członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim od początku istnienia organizacji. Pełni funkcję członka zarządu TSKN. Miłośnik historii Śląska – chętnie sięga do źródeł w języku polskim, niemieckim i czeskim. W wolnym czasie angażuje się chętnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, której również jest członkiem.

Skończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu w 1994. Nabyła uprawnienia do nauczania języka polskiego i niemieckiego. W 2016 roku skończyła studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i polskiego.

Od 1999 do 2016 była referentem ds. kultury w TSKN. Inicjatorka m.in. Dni Kultury Niemieckiej na  Śląsku Opolskim, które przez 16 lat realizowała we współpracy z wojewódzkimi instytucjami kulturalnymi, instytucjami mniejszości niemieckiej i innymi organizacjami. Rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę opiekę nad ponad 60 grupami artystycznych działających pod patronatem TSKN. Od 2001 Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych; w latach 2001-2019 Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Od 2016 pełni funkcję zastępcy dyrektora TSKN. Przez szesnaście lat organizowała, a obecnie nadzoruje organizacje projektów o charakterze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym, w tym: Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar, konkursy literackie i artystyczne.

Członkini mniejszości niemieckiej od urodzenia, członek TSKN od 27 lat, od 2006 r. przewodnicząca koła DFK w Otmęcie. Członkini Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas Zjazdu Delegatów TSKN w 2015 roku wybrana na Sekretarza Towarzystwa. Od września 2016 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku pełniła społecznie funkcję prezesa spółki medialnej Pro-Futura, która na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce realizowała niemieckojęzyczne audycje radiowe i telewizyjne Niemców w Polsce.

W 2018 roku wybrana Radną Województwa Opolskiego, gdzie w latach 2018-2020 była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, od 2020 roku jest Przewodnicząca Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.

W 2018 roku Zuzanna Donath-Kasiura otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, a w sierpniu 2020 roku dyplom uznania Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko- niemieckiej.

Zainteresowania: poezja, muzyka, kuchnia, motorowodniactwo (posiada patent sternika motorowodnego).

Szczęśliwa żona i matka 3 dzieci: Ani, Krzysia i Alexa.

Urodzony 08.07.1982 w Kluczborku. żonaty, dwójka dzieci.

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bogacicy oraz do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz Uniwersytet Opolski o specjalności germanistyka. Ukończone kursy kierownika wycieczek, wypoczynku i kolonii.

Mieszkaniec Bogacicy w gminie Kluczbork.        

Hobby: piłka nożna

Zainteresowania: wędkarstwo, film, historia, czytanie, polityka.

Języki: język niemiecki w stopniu bardzo dobrym, język angielski w stopniu dobrym

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Bazanach (2005-2007). Od roku 2006 do dziś pracuje w szkole Podstawowej w Bogacicy. Trener piłki nożnej UEFA B, wieloletni trener drużyn młodzieżowych LZS Bogacica z sukcesami na szczeblu województwa. Prezes klubu piłkarskiego LZS Bogacica w latach 2008-2018. Trener MIRO Deutsche Fussballschule Bodland od roku 2015 do dziś, z wieloma sukcesami. Organizator wyjazdów i wymian zagranicznych dzieci i młodzieży, między innymi do Niemiec, Czech i Belgii. Członek rady sołeckiej wsi Bogacica w latach 2011-2015. Członek zarządu Stowarzyszenia wsi Bogacica „Bogatalanta” w latach 2011 – 2015. Od roku 2019 przewodniczący Mniejszości Niemieckiej w gminie Kluczbork, poza tym członek zarządu DFK Bogacica oraz członek zarządu Mniejszości Niemieckiej w powiecie kluczborskim. W roku 2018 kandydat do sejmiku województwa. Członek Mniejszości Niemieckiej od dziecka.

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 1. Brol Ewelina                                                                      
 2. Buczek Aneta                                                                    
 3. Hutsch Damian                                                 
 4. Klaudia Wodniok-Wach                                
 5. Kasprzyk Anna

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

 1. Brol Harald                        
 2. Fiola Beata        
 3. Lenart Ilona       
 4. Pankala Jan       
 5. Urban Rudolf  

Kontakt

 

Biuro Zarządu

ul. Marii Konopnickiej 6

45-004 Opole

sekretariat@skgd.pl

Tel/Fax: +48 77 402-10-70

Pokrewne wpisy:

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close