Staatsangehörigkeit

W poniższym artykule znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Informacje o dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o dokument potwierdzający obywatelstwo niemieckie
 2. Informacja o ważności dokumentu potwierdzającego obywatelstwo niemieckie
 3. Informacja dla rodziców dzieci, w przypadku gdy rodzice są urodzeni za granicą po 31.12.1999
 4. Informacja o zmianie ustawy dot. obywatelstwa niemieckiego dla osób dziedziczących obywatelstwo niemieckie po linii żeńskiej
 5. Informacja o rezerwacji terminów w Konsulacie RFN w Opolu w celu wydania niemieckiego paszportu czy dowodu osobistego
 6. Okręgi konsularne

Mamy nadzieję, że powyższy Spis treści pozwoli Państwu lepiej nawigować w tej zakładce – poprzez kliknięcie wybranego punktu, zostaną Państwo przeniesieni do treści, która Państwa interesuje. Informujemy również, że wszystkie informacje są zbieżne z tym co znajdą Państwo na stronach Ambasady Niemiec i niemieckich Przedstawicielstw w Polsce. 

 

1. Informacje o dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o dokument potwierdzający obywatelstwo niemieckie

Szanowni Państwo z prawej strony znajdą Państwo wszystkie wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o dokument potwierdzający obywatelstwo niemieckie. Więcej informacji udziel również Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Aby skutecznie ubiegać się o dokument zaświadczający niemieckie obywatelstwo wymagane są następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ustalenie niemieckiego obywatelstwa (dla dorosłego lub dziecka do 16 r. życia)
 • wypełniona tablica przodków
 • a także kopie dokumentów poświadczające Państwa pochodzenie. 

Szczegółowe informacje na temat tego, jak wypełnić dokumenty, oraz jakie dokumenty trzeba skompletować znajdą Państwo z prawej strony do pobrania. Sugerujemy sprawdzanie przede wszystkim dokumentów w języku niemieckim, ponieważ te są na bieżąco aktualizowane. Więcej informacji znajdą Państwo również TUTAJ

Proszę mieć na uwadze, że postępowanie o ustalenie obywatelstwa niemieckiego może trwać od ok. dwóch do trzech lat. Dalsze informacje na ten temat dostępne są tutaj.

Mogą Państwo skontaktować się z informacją ogólną Federalnego Urzędu Administracyjnego przeznaczoną dla obywateli polskich, korzystając z następujących numerów telefonu: +49 (0)228 99-358-4488 lub +49 (0)221-758-4488.

 

2. Informacja o ważności dokumentu potwierdzającego obywatelstwo niemieckie

Utrata ważności dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa (Staatsangehörigkeitsausweis) nie oznacza utraty obywatelstwa niemieckiego!

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego należy obowiązkowo udowodnić posiadanie obywatelstwa niemieckiego. Dowodem jest zazwyczaj ważny paszport lub dowód osobisty Republiki Federalnej Niemiec lub inny odpowiedni dokument, np. dokument nadania obywatelstwa niemieckiego. W przypadku wątpliwości, np., jeśli mieszkaliście Państwo wiele lat za granicą lub nie jesteście w stanie przedstawić innego odpowiedniego dokumentu, wówczas koniecznym może się okazać przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa. Proszę zwrócić uwagę, iż co do zasady, dokument posiadania obywatelstwa niemieckiego nie wymaga odnowienia.

Do dnia 28.08.2007 r. dokumenty posiadania obywatelstwa niemieckiego były ograniczone w czasie i na ogół ważne przez okres do 10 lat. Obecnie dokumenty te wydawane są na czas nieokreślony.

Utrata ważności dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego nie oznacza w żadnym wypadku utraty obywatelstwa niemieckiego.

Tylko w przypadku wątpliwości, co do obywatelstwa niemieckiego może okazać się konieczne przedstawienie nowego dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego. Co do zasady, osoby niemieckiego pochodzenia nie potrzebują dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego, jeśli ich rodzice mogą udowodnić, że są obywatelami niemieckimi i nie ma widocznych powodów do jego utraty (np. za pomocą niemieckiego dokumentu tożsamości lub dokumentu posiadania obywatelstwa niemieckiego, którego termin ważności upłynął). W ten sposób można uniknąć wydatków związanych z nową procedurą stwierdzenia posiadania.

 

3. Informacja dla rodziców dzieci, w przypadku gdy rodzice są urodzeni za granicą po 31.12.1999

Nieotrzymanie obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców (§ 4 ust. 4 pkt. 1 w powiązaniu z pkt. 3 Ustawy o obywatelstwie).

Urodzone za granicą dzieci, których niemieccy rodzice względnie jedno z rodziców urodzili się po 31.12.1999 za granicą i w momencie urodzenia dziecka mieszkali za granicą, nie uzyskują niemieckiego obywatelstwa poprzez urodzenie jeżeli ze względu na urodzenie otrzymują obce obywatelstwo.

Tylko wtedy gdy w przeciągu roku po urodzeniu dziecka rodzice złożą we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym miejscowo niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym wniosek o rejestrację urodzenia, dziecko takie otrzyma niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie.

Przykład:

Pan Kaczmarczyk posiada obywatelstwo niemieckie i polskie i mieszka na Śląsku Opolskim. Tam też w dniu 01.02.2000 urodziła się jego córka Agnieszka. Również ona posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Latem 2020 zawarła ona związek małżeński z obywatelem polskim Michałem. W dniu 01.10.2020 urodziła ona na Śląsku Opolskim syna. Mimo, że jego matka jest Niemką nie uzyskuje on poprzez urodzenie niemieckiego obywatelstwa, ponieważ otrzymał ze względu na urodzenie obywatelstwo polskie i nie został bezpaństwowcem.

Aby dziecko to otrzymało niemieckie obywatelstwo Agnieszka musi złożyć wniosek o rejestrację urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub w Konsulacie w Opolu. Jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony w przewidzianym do tego terminie to Agnieszka może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego paszportu dla syna.

Proszę wziąć pod uwagę:

Powyższe uregulowanie może dotyczyć wszystkich osób posiadających obywatelstwo niemieckie i polskie jak również Niemców (emigranci i ekspatrianci), którzy urodzili się za granicą po 01.01.2000 i którym za granicą urodziło się dziecko niezależnie od powodu i okresu pobytu za granicą.

 

4. Informacja o zmianie ustawy dot. obywatelstwa niemieckiego dla osób dziedziczących obywatelstwo niemieckie po linii żeńskiej

W związku ze zmianą ustawy o obywatelstwie dzieci rodziców niemieckich, które z powodu dyskryminacji ze względu na płeć zostały pozbawione możliwości nabycia obywatelstwa niemieckiego przy urodzeniu, mogą pod pewnymi warunkami uzyskać obywatelstwo niemieckie poprzez złożenie zwykłego oświadczenia.
Do grupy beneficjentów należą następujące osoby urodzone po 23 maja 1949 r.
 1.  Dzieci obywateli Niemiec, które nie nabyły obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie (dzieci urodzone przed 1 stycznia 1975 r. w związku małżeńskim, w których matka była Niemką i których ojciec był cudzoziemcem oraz dzieci pozamałżeńskie urodzone przed 01.07.1993 r., których ojciec był Niemcem i których matka była cudzoziemką.),
 2.  Dzieci urodzone przez matkę, która utraciła obywatelstwo niemieckie poprzez małżeństwo z obcokrajowcem przed urodzeniem dziecka zgodnie z § 17 nr 6 RuStAG a.F. przed 01.04.1953 r,
 3. Dzieci, które przed 01.04.1953 r. utraciły obywatelstwo niemieckie nabyte przez urodzenie w drodze legitymacji przez cudzoziemca i obowiązujące według prawa niemieckiego zgodnie z § 17 nr 5 RuStAG a.F. oraz
 4. Potomstwo dzieci według numerów od 1 do 3.
 

 

5. Informacja o rezerwacji terminów w Konsulacie RFN w Opolu w celu wydania niemieckiego paszportu czy dowodu osobistego

 

W celu uniknięcia długiego oczekiwania na złożenie wniosków o wydanie paszportów i dowodów osobistych, Konsulat Niemiec w Opolu wprowadza od dnia 06.11.2017 system rezerwacji terminu.

Rezerwacji można dokonać już teraz tutaj.

System, który sprawdził się na całym świecie jest do Państwa dyspozycji. Rezerwacja terminu daje Państwu możliwość wcześniejszego zaplanowania wizyty w konsulacie. Prosimy o korzystanie z tej oferty Konsulatu Niemiec w Opolu! Prosimy o punktualne przybycie oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji, dzięki temu Państwa wniosek zostanie przyjęty. W innym przypadku zaistnieje potrzeba ponownej rezerwacji terminu.
Jeżeli nie mogą Państwo skorzystać z umówionego terminu, bardzo prosimy o jego wcześniejsze odwołanie, aby inny wnioskodawca mógł otrzymać możliwość złożenia wniosku.

Konsulat chętnie odpowiemy na pytania związane ze składaniem wniosków i rezerwacją terminu. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 77 423 27 25 i 77 423 27 26

Okręgi konsularne

Ambasada Niemiec w Warszawie

województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie

Konsulat Generalny we Wrocławiu

województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie (oprócz powiatów: złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego) oraz województwa opolskie i śląskie w sprawach dotyczących obywatelstwa

Konsulat w Opolu

województwa opolskie i śląskie (z wyjątkiem spraw dotyczących obywatelstwa)

Konsulat Generalny w Gdańsku

województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie oraz powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski

Konsulat Generalny w Krakowie

województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie

Kontakt

 

W przypadku pytań dotyczących paszportów i dowodów osobistych informacji udziela:

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

ul. Strzelców Bytomskich 11

45-084 Opole

+48 77 423 27 25

+48 77 40 25 170 (dział paszportowy)

w przypadku dokumentów dot. obywatelstwa niemieckiego informacji udziela:

Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu

Podwale 76, 50-449 Wrocław

Tel. +48 71 377 27 00

 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close