Staatsangehörigkeit

Szanowni Państwo z prawej strony znajdą Państwo wszystkie wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o obywatelstwo niemieckie. Więcej informacji udziel również Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Aby skutecznie ubiegać się o dokument zaświadczający niemieckie obywatelstwo wymagane są następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o ustalenie niemieckiego obywatelstwa, 
  • wypełniona tablica przodków
  • a także kopie dokumentów poświadczające Państwa pochodzenie.

Zgodnie z informacją Konsulatu Staatsangehörigkeitsausweis nie traci ważności. Nawet jeżeli posiadacie Państwo dokument na którym widnieje data ważności, która przepadła, dokument ten jest akceptowany przy wyrabianiu nowych paszportów czy dowodów osobistych. 

UWAGA!

Nieotrzymanie obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców (§ 4 ust. 4 pkt. 1 w powiązaniu z pkt. 3 Ustawy o obywatelstwie).

Urodzone za granicą dzieci, których niemieccy rodzice względnie jedno z rodziców urodzili się po 31.12.1999 za granicą i w momencie urodzenia dziecka mieszkali za granicą, nie uzyskują niemieckiego obywatelstwa poprzez urodzenie jeżeli ze względu na urodzenie otrzymują obce obywatelstwo.

Tylko wtedy gdy w przeciągu roku po urodzeniu dziecka rodzice złożą we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym miejscowo niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym wniosek o rejestrację urodzenia, dziecko takie otrzyma niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie.

Przykład:

Pan Kaczmarczyk posiada obywatelstwo niemieckie i polskie i mieszka na Śląsku Opolskim. Tam też w dniu 01.02.2000 urodziła się jego córka Agnieszka. Również ona posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Latem 2020 zawarła ona związek małżeński z obywatelem polskim Michałem. W dniu 01.10.2020 urodziła ona na Śląsku Opolskim syna. Mimo, że jego matka jest Niemką nie uzyskuje on poprzez urodzenie niemieckiego obywatelstwa, ponieważ otrzymał ze względu na urodzenie obywatelstwo polskie i nie został bezpaństwowcem.

Aby dziecko to otrzymało niemieckie obywatelstwo Agnieszka musi złożyć wniosek o rejestrację urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub w Konsulacie w Opolu. Jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony w przewidzianym do tego terminie to Agnieszka może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego paszportu dla syna.

Proszę wziąć pod uwagę:

Powyższe uregulowanie może dotyczyć wszystkich osób posiadających obywatelstwo niemieckie i polskie jak również Niemców (emigranci i ekspatrianci), którzy urodzili się za granicą po 01.01.2000 i którym za granicą urodziło się dziecko niezależnie od powodu i okresu pobytu za granicą.

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy o obywatelstwie dzieci rodziców niemieckich, które z powodu dyskryminacji ze względu na płeć zostały pozbawione możliwości nabycia obywatelstwa niemieckiego przy urodzeniu, mogą pod pewnymi warunkami uzyskać obywatelstwo niemieckie poprzez złożenie zwykłego oświadczenia.
Do grupy beneficjentów należą następujące osoby urodzone po 23 maja 1949 r.
1. Dzieci obywateli Niemiec, które nie nabyły obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie (dzieci urodzone przed 1 stycznia 1975 r. w związku małżeńskim, w których matka była Niemką i których ojciec był cudzoziemcem oraz dzieci pozamałżeńskie urodzone przed 01.07.1993 r., których ojciec był Niemcem i których matka była cudzoziemką.),
2. Dzieci urodzone przez matkę, która utraciła obywatelstwo niemieckie poprzez małżeństwo z obcokrajowcem przed urodzeniem dziecka zgodnie z § 17 nr 6 RuStAG a.F. przed 01.04.1953 r,
3. Dzieci, które przed 01.04.1953 r. utraciły obywatelstwo niemieckie nabyte przez urodzenie w drodze legitimacji przez cudzoziemca i obowiązujące według prawa niemieckiego zgodnie z § 17 nr 5 RuStAG a.F. oraz
4. Potomstwo dzieci według numerów od 1 do 3.
 

W celu uniknięcia długiego oczekiwania na złożenie wniosków o wydanie paszportów i dowodów osobistych, Konsulat Niemiec w Opolu wprowadza od dnia 06.11.2017 system rezerwacji terminu.

Rezerwacji można dokonać już teraz tutaj.

System, który sprawdził się na całym świecie jest do Państwa dyspozycji. Rezerwacja terminu daje Państwu możliwość wcześniejszego zaplanowania wizyty w konsulacie. Prosimy o korzystanie z tej oferty Konsulatu Niemiec w Opolu! Prosimy o punktualne przybycie oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji, dzięki temu Państwa wniosek zostanie przyjęty. W innym przypadku zaistnieje potrzeba ponownej rezerwacji terminu.
Jeżeli nie mogą Państwo skorzystać z umówionego terminu, bardzo prosimy o jego wcześniejsze odwołanie, aby inny wnioskodawca mógł otrzymać możliwość złożenia wniosku.

Konsulat chętnie odpowiemy na pytania związane ze składaniem wniosków i rezerwacją terminu. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 77 423 27 25 i 77 423 27 26

Kontakt

 

W przypadku pytań informacji udziela:

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

ul. Strzelców Bytomskich 11

45-084 Opole

+48 77 423 27 25

+48 77 40 25 170 (dział paszportowy)

lub

w TSKNie

Agnieszka Schmidt

sekretariat@skgd.pl

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close