Klaster senioralny

W poniedziałek 10 marca 2014 w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie o współpracy w ramach Regionalnego Opolskiego Klastra Senioralnego, który współtworzy m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

9 (2)[1]Partnerami powołującymi Klaster są: bit Polska Sp. z o.o., Caritas Diecezji Opolskiej, CTC Polska Sp. z o.o., Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Kup-Pokój, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Klastrowi patronują Marszałek Województwa Opolskiego i Wojewoda Opolski, którzy to wejdą również w skład Rady Klastra. Dobór Partnerów powołujących Klaster jest nieprzypadkowy. Są to podmioty od dłuższego czasu aktywne w obszarze „polityki senioralnej”, specjalizujące się w różnych jej zakresach czy usługach, takich jak medycyna geriatryczna, opieka pielęgnacyjna i rehabilitacja osób starszych, edukacja kadr medyczno-opiekuńczych, doradztwo projektowe i biznesowe, szkolenia i konsulting, animacja kulturalno-społeczna.

Zadaniem Klastra jest, między innymi, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla osób starszych – zarówno mieszkańców województwa opolskiego, jak i osób przyjezdnych.

Powołanie Klastra jest pierwszym krokiem na drodze do integracji działań w obszarze polityki senioralnej na poziomie regionu, poprzez włączenie w dalszej perspektywie w jego skład możliwie szerokiego spektrum podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej i usług na rzecz osób starszych.

Inicjatywa ta wpisuje się w założenia „pakietu seniorskiego” Opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej i będzie ważnym narzędziem realizacji niektórych jej zadań. Mamy nadzieję, że powołanie Klastra będzie korzystnym impulsem do stworzenia z województwa opolskiego miejsca „przyjaznego seniorom”, oferującego godne warunki życia, opieki i przedłużonej aktywności.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close