Udział w wyborach samorządowych 2018

Udział w wyborach samorządowych 2018

Przemiany społeczno – ustrojowe, które rozpoczęły się po roku 1989 wpłynęły również na podjęcie aktywności politycznej przez mniejszości. Mniejszość niemiecka również aktywnie stara się wpływać na kreowanie polityki, szczególnie tej lokalnej.

W regionie, gdzie mniejszość niemiecka występuje najliczniej, tj. w województwie opolskim, na poziomie gmin, miast i powiatów radni, burmistrzowie i wójtowie z ramienia mniejszości wykazują dużą aktywność w życiu politycznym.

Mniejszość niemiecka, reprezentowana przez wybranych z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców reprezentantów ma względnie stabilną pozycję na opolskiej scenie politycznej i jest grupą współrządzącą zarówno na poziomie województwa opolskiego jak również stanowi stały człon kolejnych koalicji rządzących na poziomach powiatów czy gmin. Przedstawiciele mniejszości mają dzięki temu realny wpływ na kształt polityki regionalnej, w tym na konstruowane strategie rozwoju województwa, nie uwzględniając jedynie dobra swoich członków, ale również pozostałych mieszkańców regionu.

Warte przypomnienia jest również uczestnictwo mniejszości niemieckiej w obronie województwa opolskiego w 1998 r. Świadczy to o trosce mniejszości względem całego regionu i jego mieszkańców. Oficjalnie przyznaje się, że przy ostatecznych rozstrzygnięciach dotyczących reformy podziału administracyjnego Polski, w tym utrzymania województwa opolskiego, rząd wziął także pod uwagę opinię mniejszości niemieckiej, co wskazuje na jej realną siłę oddziaływania w działalności politycznej.

Przedstawiciele mniejszości uczestniczyli również w innych, ważnych dla całego regionu, akcjach i zorganizowanych działaniach. Przykładem jest ratowanie i odbudowa infrastruktury regionu po powodzi z 1997 r., kampanie na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W programach wyborczych formułowanych przez mniejszość znajdują się nie tylko kwestie ważne z punktu widzenia interesów i potrzeb tej grupy, lecz także te istotne dla całej społeczności regionu opolskiego. Dzięki temu program ma szansę trafić do szerszego kręgu elektoratu.

Również w wyborach samorządowych w 2018 nie zabrakło kandydatów wskazanych przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka (KWW MN). KWW MN był największym w regionie obywatelskim komitetem niepartyjnym startujący w wyborach samorządowych – z jego list startowało łącznie ponad 605 kandydatów. Jego działalność oparta została na zaangażowaniu społecznym wolontariuszy i osób aktywnych w strukturach TSKN na Śląsku Opolskim, oraz innych organizacji mniejszości niemieckiej.

Proces wyłaniania kandydatów do wyborów samorządowych oparty został na systemie prawyborów odbywających się od najniższych struktur Mniejszości Niemieckiej (DFK), aż po zjazd roczny TSKN na Śląsku Opolskim. Dzięki temu procesowi, kandydaci popierani przez struktury mniejszości, również zostali wybrani za pomocą demokratycznych procedur.

W wyborach samorządowych z 2018 roku wystartowało:

– 31 kandydatów do Sejmiku w czterech z pięciu okręgów wyborczych,

– 154 kandydatów do siedmiu rad powiatów

– 397 kandydatów do 37 rad gmin,

– 23 kandydatów na wójtów, burmistrzów

Ponadto z poparciem KWW Mniejszość Niemiecka wystartowało 8 kandydatów na wójtów i burmistrzów kandydujących z własnych komitetów.

Na listach KWW Mniejszość Niemiecka znaleźć można było 252 kandydatki co daje 42% i 353 kandydatów co daje 58% całej listy.

Ostatecznie w wyborach z dnia 21 października 2018 i uzupełniających w dniu 4 listopada 2018 roku, KWW Mniejszość Niemiecka osiągnęła następujące wyniki:

– 5 radnych sejmiku województwa opolskiego,

– 45 radnych powiatowych,

– 207 radnych gminnych,

– 18 wójtów/ burmistrzów, w tym 5 startujących z własnych komitetów, ale popieranych przez KWW Mniejszość Niemiecką.

 

Pokrewne wpisy:

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close