Dokumenty rozliczeniowe

Każde koło DFK, zarząd gminny i powiatowy ma obowiązek, dwa razy do roku, rozliczyć się z otrzymanej dotacji biurowej. Rozliczenie obejmuje I półrocze (styczeń- czerwiec) i II (lipiec- grudzień). Wypłata dotacji również odbywa się dwa razy do roku. Do biura w Opolu należy dostarczyć druk rozliczenia oraz wszystkie oryginały faktur – opieczętowanych i opisanych przez skarbnika i przewodniczącego.

Struktury TSKN otrzymują dotację w takiej wysokości, na jaką złożą zapotrzebowanie na utrzymanie biura, obejmujące cały kolejny rok kalendarzowy, zgodnie z Haushaltsplanem. Termin składania Haushaltsplanu to listopad/ grudzień (dokładne terminy są podawane przez księgowość TSKN).

Wraz z rozliczeniem II półrocza, DFK mają obowiązek dostarczyć rozliczenie wydatków ze środków własnych.

Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami vat, wystawionymi na Towarzystwo (mogą być z dopiskiem na konkretne koło DFK). W żadnym przypadku akceptowane nie są paragony!

Pod spodem znajdą Państwo prezentację, przygotowaną przez księgowość TSKN, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o rozliczeniu dotacji biurowej oraz wzory przykładowo wypełnionych dokumentów (np. druk prawidłowo rozliczonej delegacji).

Wszystkie dokumenty rozliczeniowe znajdą Państwo w tabelce obok.

 

Skip to content