Projekty finansowane z Konsulatu RFN w Opolu

Każde koło DFK, zarząd gminny oraz powiatowy ma możliwość złożenia wniosku, za pośrednictwem TSKN, na projekty kulturalne dofinansowywane przez Konsulat RFN w Opolu.

W roku 2021 TSKN nie określiło jednego terminu nadsyłania wniosków, wnioski na projekty kulturalne ( konkursy języka niemieckiego, warsztaty, przeglądy artystyczne, jubileusze, itp.) można składać przez cały rok nie mniej jednak nie później niż 3 miesiące przed planowana realizacja projektu.  Wszystkie nadesłane wnioski poddane są w pierwszej kolejności weryfikacji komisji TSKN ds. rozpatrywania wniosków, a następnie przez Konsulat RFN w Opolu. Jeżeli wniosek jest poprawny Konsulat przelewa wnioskowaną dotację na konto TSKN.

Projekty, na które można starać się o dofinansowanie oraz koszty z nimi związane określa regulamin przyznawania dotacji.

Rozliczenie projektu powinno odbyć się do 2 tygodni po odebraniu dotacji, które powinno bezwzględnie zawierać 20% wkład własny lub trzeci. Do rozliczenia powinny być również dołączone zdjęcia, na których widać baner „projekt dofinansowano ze środków Konsulatu RFN w Opolu”. Każdy zarząd gminny TSKN jest w posiadaniu takiego baneru, i to do niego należy się zgłaszać w sprawie jego wypożyczania na czas trwania projektu.

Zasady stawiania wniosków na dofinansowanie projektów kulturalnych do Konsulatu w Opolu za pośrednictwem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, obowiązujący druk wniosku i rozliczenia oraz podgląd obowiązującego podczas projektu banera są dostępne w tabeli obok.

Uwaga !!! Ze względu na Pandemie w roku 2021 Konsulat RFN w Opolu wyjątkowo umożliwił dofinansowanie renowacji miejsc ważnych z punktu widzenia niemieckiej historii lokalnej tj. starych często zapomnianych pomników, kamieni oraz tablic upamiętniających ważne wydarzenia, osobistości jak również niemieckie napisy na kapliczkach oraz krzyżach przydrożnych. Szczegółowe zasady składania wniosków na w/w dofinansowanie określa odrębny regulamin. 

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close