Udział w wyborach parlamentarnych

Udział w wyIMG_5364borach parlamentarnych:

Towarzystwo regularnie, bo już od roku 1991, zgłasza swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych. Komitety wyborcze mniejszości narodowych zwolnione są z konieczności przekroczenia 5% progu wyborczego w skali całego kraju. Komitet wyborczy „Mniejszość Niemiecka” po raz pierwszy pojawił się w roku 1990 w czasie wyborów uzupełniających do senatu w województwie opolskim. Kandydatem na senatora był wówczas Henryk Kroll, który mimo dużego poparcia nie zdobył mandatu. Kontrkandydatką Henryka Krolla w drugiej turze wyborów była prof. Dorota Simonides – kandydatka z Komitetu „Solidarność”. Głosowało na nią 67% wyborców.

W roku 1991 powstał Wyborczy Blok Mniejszości, utworzony przez Ukraińców, Litwinów, Słowaków i Czechów. Mniejszość niemiecka nie przystąpiła do tego bloku lecz wystawiła swoich kandydatów na oddzielnych listach. Komitet Wyborczy „Mniejszość Niemiecka” odniósł wielki sukces, który wprowadził do parlamentu 5 posłów i 1 senatora. Byli nimi: Bruno Kosak, Henryk Kroll, Helmut Paździor, Antoni Kost i Edward Flak. Mandat senatora uzyskał Gerhard Bartodziej. O sukcesie wyborczym mniejszości niemieckiej zdecydowała silna mobilizacja mniejszości na Opolszczyźnie, którą przeprowadzono w oparciu o struktury organizacyjne tej mniejszości. W tej kadencji sejmu posłowie mniejszości niemieckiej utworzyli Klub Parlamentarny Mniejszości Niemieckiej, a poseł Henryk Kroll został wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Prace klubu parlamentarnego skupiały się przede wszystkim na procesie przygotowywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej komitetu www.mniejszoscniemiecka.eu

  • Ryszard Galla
    Ryszard Galla Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

W kolejnej kadencji Sejmu (1993-1997) mniejszość niemiecką z województwa opolskiego reprezentowało 3 przedstawicieli: Joachim Czernek, Henryk Kroll i Helmut Paździor. W senacie z ramienia mniejszości niemieckiej zasiadał ponownie Gerhard Bartodziej. W kolejnych wyborach parlamentarnych poparcie dla mniejszości niemieckiej jeszcze bardziej się obniżyło, z 3 przedstawicieli zostało tylko dwóch (Henryk Kroll i Helmut Paździor), a do senatu nie udało się wprowadzić ani jednego przedstawiciela. Taka sama reprezentacja mniejszości w sejmie zachowała się po wyborach parlamentarnych w roku 2001. W 5 kadencji sejmu (2005-2007) a ramienia mniejszości również zasiadało dwóch posłów, ale zmienił się ich skład osobowy. Mandat poselski uzyskali Henryk Kroll i Ryszard Galla. Od wyborów w roku 2007 (czyli w szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej kadencji sejmu) mandat poselski uzyskuje jeden przedstawiciel mniejszości, a jest nim Ryszard Galla. Tak jak w poprzednich kadencjach, Ryszard Galla jest członkiem Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

W przypadku wyborów parlamentarnych KWW Mniejszość Niemiecka odnotowuje systematyczny spadek ilości głosów oddawanych na kandydatów znajdujących się na jego listach. Do wyborów z roku 2011 spadek był dość widoczny. W roku 2015 KWW Mniejszość Niemiecka odnotowała również spadek ilości głosów, ale bardzo nieznaczny w porównaniu do lat poprzednich – w wyborach parlamentarnych w roku 2011 na KWW Mniejszość Niemiecka oddano łącznie 28 014 głosów, w 2015 roku – 27 530, a w 2019 roku – 32 094 słosy.

Informacje o bieżącej działalności posła Galli można znaleźć na jego stronie internetowej: http://www.ryszard-galla.pl/ lub facebookowym profilu: https://www.facebook.com/GallaRyszard/

Pokrewne wpisy:

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close