Konkurs recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję“

Konkurs jest jednym z największych projektów TSKN pod względem ilości uczestników. Jest doskonałym przykładem pozytywistycznej pracy Towarzystwa na rzecz regionu. 

Konkurs organizowany jest od 1994 r. Konkurs zazwyczaj odbywa się co roku na czterech szczeblach: etap szkolny (styczeń/luty), etap gminny (luty/marzec), etap rejonowy (marzec / kwiecień) oraz finał wojewódzki (maj).

Harmonogram konkursu:

  • Eliminacje szkolne – styczeń/luty 2022
  • Eliminacje gminne – termin nadsyłania protokołów z eliminacji gminnych wraz z wypełnionymi kartami recytatorów, kartami uczestników zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych oraz oświadczeniami nauczyciela kończy się 18 marca 2022. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkurs@skgd.pl. Wyniki eliminacji gminnych z listą osób zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych zostaną udostępnione do 23 marca 2022, na stronie internetowej skgd.pl
  • Eliminacje rejonowe – specjalnie powołane jury oceni recytacje uczestników i wyłoni spośród nich finalistów. Eliminacje rejonowe odbędą się na przełomie marca/kwietnia 2022 (dokładne terminy podane są w regulaminie konkursu). Wyniki eliminacji rejonowych zostaną udostępnione do 20 kwietnia 2022, na stronie internetowej www.skgd.pl
  • Finał – o terminie finału poinformujemy w styczniu na naszej stronie internetowej skgd.pl

Szczegóły przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie (plik do pobrania w prawej strony).

Projekt od lat wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, za pośrednictwem VDG.

 

Ważne pytania:

  1. Czy wiersze muszą być wybrane z Kompendium?

Wybór wierszy jest dowolny. Kompendium stanowi jedynie pomoc w doborze wiersza. Utwory poetyckie nie mogą być przekładami na j. niemiecki z innych języków.

  1. Jakie i gdzie kierować dokumenty uczestników po etapie szkolnym?

Wypełnione dokumenty z etapu szkolnego: protokół, karta recytatora, karta uczestnika oraz oświadczenie nauczyciela przekazujemy w określonym w regulaminie terminie do placówki organizującej eliminacje miejsko-gminne, wytypowanej przez Burmistrza bądź Wójta.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close