TSKN składa wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

TSKN składa wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara

  • 22 sie 0

22-08-2016

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej (22 sierpnia 2016) członkowie zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Rafał Bartek, Ryszard Galla, Zuzanna Donath-Kasiura, przedstawili opolskim mediom wniosek o podjęcie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

“Wniosek o podjęcie interwencji w sprawie wydanego przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 28 lipca 2016 roku, poz. 1134, dalej jako Rozporządzenie RM), przez którą rozumiemy podjęcie wszelkich możliwych środków prawnych przewidzianych ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich (na poziomie krajowym oraz międzynarodowym), w tym w szczególności wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP” został w dniu 19 sierpnia 2016 wysłany do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednym z załączników wniosku jest opinia znanego eksperta prof. dr hab. Grzegorza Janusza z Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (obydwa dokumenty znajdziecie Państwo w załączeniu z prawej strony).

 


Rzecznik prasowy

Hassa

Joanna Hassa

tel. +48 690 585 505

presse@tskn.vdg.pl

X