Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim mają możliwość starania się o dofinansowanie do swojej działalności. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe prosimy o wypełnienie wniosku elektronicznego lub papierowego, który znajdą Państwo w tabelce z prawej strony. Termin składania wniosków na rok 2021 mija 27.08.2020 r. (czwartek).

Przypominamy, że ubiegają się Państwo o dofinansowanie działalności zespołów, nie mamy więc możliwości pokrycia wszystkich kosztów, a jedynie ich części – 80% kosztów.

Informujemy również, iż we wnioskach o dotację MUSI znaleźć się dokładne zapotrzebowanie (ilość, rodzaj, cena). Prosimy o dokładne przemyślenie wnioskowanych kwot.

UWAGA!

Dotację będzie można przeznaczyć na:

 • usługę transportową (w przypadku wieloosobowych zespołów) lub zakup paliwa (w przypadku solistów lub małych zespołów),
 • zakup instrumentów i akcesoriów do nich,
 • naprawę instrumentów muzycznych i sprzętu nagłośnieniowego,
 • zakup sprzętu nagłośnieniowego i akcesoriów,
 • wynagrodzenie dla instruktora zespołu (jeśli nie otrzymuje on wynagrodzenia z innych źródeł),
 • zakup podkładów i nut. 
 • „Inne” – dotyczy zakupu pozycji, które nie mogą wejść w skład wyżej wymienionych kategorii (nie gwarantujemy, iż każda potrzeba zespołu zostanie dofinansowana).

Warunki dla zespołów artystycznych ubiegających się o dofinansowanie działalności przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

 1. Zespół/solista musi mieć podpisane porozumienie z TSKN (jeśli dokument nie został jeszcze podpisany – prosimy o niezwłoczny kontakt z koordynatorem zespołów artystycznych).
 2. Zespół artystyczny ubiegający się o dofinansowanie musi być zespołem funkcjonującym przy danym kole DFK, Zarządzie Gminnym DFK czy Zarządzie Powiatowym DFK.
 3. Jedynie zespoły współpracujące z DFK mogą być finansowane przez TSKN dzięki dotacji MSWiA.
 4. Zespół artystyczny występuje jako grupa artystyczna Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a co za tym idzie: nie zmienia nazwy w zależności od miejsca i gremium przed którym występuje.
 5. Grupa artystyczna TSKN występuje z programem dwujęzycznym (niemieckim i polskim).
 6. Zespół artystyczny dotowany przez TSKN promuje Towarzystwo zamieszczając na swoich materiałach promocyjnych informację (logo) o finansowaniu przez TSKN i MSWiA.
 7. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku na działalność zespołu w wyznaczonym przez TSKN terminie.
 8. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest również terminowe i rzetelne rozliczenie środków dofinansowania za rok ubiegły oraz przesłanie sprawozdań i fotodokumentacji z prowadzonej działalności (wytyczne dot. Rozliczenia znajdują się w osobnym pliku).

Korzyści płynące z dofinansowania zespołu artystycznego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim to m.in.:

 1. Wsparcie działalności
 2. Promocja zespołu na stronie TSKN (skgd.pl) oraz w portalach społecznościowych TSKN.
 3. Promocja zespołu na imprezach TSKN i innych imprezach mniejszości niemieckiej.
 4. Wydawanie materiałów promocyjnych z informacją o zespole.
 5. Roll-up z nazwą zespołu

Kontakt

zespoly@skgd.pl 

Tel. +48 77 402 10 77

Pliki do pobrania

 

Partner

4- MSWiA

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close