Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej w 2022 roku odbędzie się już po raz dwunasty. Jego inicjatorem było Biuro Poselskie Posła Ryszarda Galli. Konkurs jest skierowany do uczniów 

klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych województwa opolskiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Etap pierwszy zaplanowany jest na 7 marca. Pytania testowe w obydwu etapach i dla obydwu kategorii wiekowych są przygotowane wcześniej przez komisję konkursową. Uczniowie rozwiązują test złożony z 30 pytań, w tym 20 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych, stworzonych na podstawie materiałów o mniejszości niemieckiej, do których miał dostęp każdy uczestnik konkursu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.

Udział w konkursie umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu historii i funkcjonowania mniejszości niemieckiej w Polsce, zaznajomienie się z tematyką dziedzictwa kulturowego naszego regionu, a także zdobywanie wiedzy w duchu wzajemnego poszanowania i zrozumienia.

Zadania upowszechniania problematyki mniejszości narodowych wynikają z określonych unormowań prawnych. Zgodnie z zapisem art. 13.7. Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania „w celu popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i tradycjach religijnych mniejszości narodowych”. Odrębny zapis o „popularyzacji w społeczeństwie polskim problematyki mniejszości narodowych” zawierają „Listy do Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się w załącznikach.

Materiały wchodzące w zakres materiału znajdą Państwo z prawej strony. 

Przygotowując się do konkursu można wykorzystać aplikację DMI-Quiz.

TERMINARZ KONKURSU WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

  • Termin zgłaszania uczestników Konkursu – do 28 lutego 2023 r.
  • Eliminacje szkolne – 13 marca 2023 r. o godz. 10:30.
  • Termin powiadomienia Organizatora o wynikach – do 21 marca 2023 r.
  • Finał wojewódzki – 17 kwietnia 2023 r.
  • Termin ogłoszenia wyników finału wojewódzkiego – 9 maja 2023 r.

Konkurs jest dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN.

Kontakt

 

Biuro poselskie: 77 454 44 66

Sebastian Skop: 603 451 500

Mariola Riedel: 603 618 766

E-Mail: asystent@ryszard-galla.pl; biuro@ryszard-galla.pl

 

Partnerzy

4- MSWiA

Patronat

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close