Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej w 2020 roku odbędzie się już po raz dziesiąty. Pomysłodawcą konkursu było biuro poselskie Ryszarda Galli. Dotychczas konkurs był skierowany wyłącznie do uczniów wszystkich gimnazjów województwa opolskiego, lecz na liczne zapytania ze stron szkół podstawowych, w 2019 roku po raz trzeci udział brać mogą uczniowie z klas 4-6.

W związku z epidemią COVID-19 finał wojewódzki 10. edycji Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej odbędzie się w formie online.

W jaki sposób będzie przebiegał finał wojewódzki?

1) Etap Wojewódzki Konkursu będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań, w tym 20 pytań testowych i 10 pytań  otwartych,    które    zostały    przygotowane    przez    Organizatora Konkursu w języku polskim. Czas na udzielenie odpowiedzi będzie wynosi 45 minut.

2) Finałowy test zostanie udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl). Test zostanie zbudowany w oparciu
o Internetowy System Konkursowy. Test będzie dostępny przez 45 minut. Po upływie tego czasu nie będzie już możliwe wprowadzanie jakichkolwiek korekt do testu.

3) Internetowy System Konkursowy zostanie udostępniony najpóźniej na 7 dni przed przeprowadzeniem finału. O pojawieniu się Internetowego Systemu Konkursowego na stronie TSKN szkoły biorące udział w finale zostaną powiadomione pocztą elektroniczną. Celem przetestowania systemu przez szkoły i uczniów zostaną na nim następnie umieszczone pytania przykładowe, tak aby uczniowie mogli się zapoznać z jego działaniem i sposobem obsługi.

4) Najpóźniej na 3 dni przed przeprowadzeniem etapu finałowego dyrektor, nauczyciel lub opiekun dziecka mailowo potwierdzą organizatorowi konkursu, że uczestnik etapu finałowego zapoznał się z działaniem Internetowego Systemu Konkursowego i będzie umiał go obsługiwać na potrzeby finału. Dyrektor, nauczyciel lub opiekun dziecka mailowo potwierdzają też organizatorowi konkursu, że uczestnik etapu finałowego dysponuje sprzętem komputerowym (komputer, tablet, komórka itp.), na którym Internetowy System Konkursowy działa w sposób sprawny, umożliwiający wzięcie udziału w finale.

5) Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa oceni prace uczestników finału.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez ich opublikowanie na stronach internetowych www.skgd.pl., http://ryszard-galla.pl   i  https://www.facebook.com/GallaRyszard/

HARMONOGRAM KONKURSU WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

a) 18.05.2020 r. – udostępnienie Internetowego Systemu Konkursowego na stronie TSKN;

b) 22.05.2020 r. – ostateczny termin na nadesłanie mailowego potwierdzenia dot. zapoznania się przez uczestnika etapu finałowego z działaniem Internetowego Systemu Konkursowego;

c) 25.05.2020 r., godz. 16:00 – finał wojewódzki 10. edycji Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej.

Konkurs jest dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN.

Kontakt

 

Biuro poselskie: 77 454 44 66

Sebastian Skop: 603 451 500

Mariola Riedel: 603 618 766

E-Mail: asystent@ryszard-galla.pl; biuro@ryszard-galla.pl

 

 

 

Partnerzy

4- MSWiA

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close