Przemówienie przewodniczącego TSKN, Rafała Bartka, podczas zebrania rocznego TSKN

Przemówienie przewodniczącego TSKN, Rafała Bartka, podczas zebrania rocznego TSKN

  • 08 cze Off

08-06-2024

Panie i panowie, drodzy Delegaci,

dziś podsumowujemy pełen wydarzeń rok 2023. Był to rok wyborów – zarówno tutaj w TSKN, jak i do polskiego parlamentu. Był to również rok, w którym otrzymaliśmy wyniki spisu powszechnego z 2021 r., które po raz kolejny zostały uzupełnione i poprawione przez Polski Urząd Statystyczny.
Z jednej strony rok nadal pozostawał w cieniu dyskryminacji około 55 tysięcy dzieci mniejszości niemieckiej. Dzieci te zamiast trzech godzin lekcji języka niemieckiego miały do dyspozycji jedną i tylko dzięki decyzjom wójtów, zwłaszcza w województwie opolskim, były gminy, w których dzieci miały dostęp do dodatkowych lekcji języka niemieckiego. Ostatecznie na 54 gminy w naszym regionie aż w 40 był oferowany język niemiecki jako język mniejszości. Nasze działania doprowadziły również do tego, że otrzymaliśmy dodatkowe środki na pozalekcyjne nauczanie języka niemieckiego. Dziękujemy za to rządowi federalnemu Niemiec i Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Dzięki tym funduszom mogliśmy rozszerzyć wiele projektów lub opracować nowe, a także wyremontować nasze DFK, w których mogą teraz odbywać się projekty językowe.

Po drugie, był to rok wyborczy, w którym 15 października wybrano nowy polski parlament. Mniejszość niemiecka również wiąże z tymi wyborami duże nadzieje, ponieważ otwarty, konstruktywny dialog na temat mniejszości wydaje się możliwy z nowym rządem. Są już tego pierwsze oznaki, ponieważ dyskryminujące rozporządzenie zostało przez nowego ministra edukacji na początku lutego 2024 roku uchylone. Oznacza to, że od 1 września 2024 r. wszystkie dzieci odzyskają dostęp do trzech godzin lekcji języka niemieckiego. Jestem pewien, że decyzja polskiego rządu w tej sprawie nie zostałaby podjęta tak szybko, gdyby nie nasze protesty, nasze listy, nasze konferencje prasowe i wiele innych działań w tej sprawie. Chciałbym za to wszystkim podziękować, bo to charakteryzuje nas jako wspólnotę, szczególnie w trudnych czasach.

Jednocześnie jednak musimy stwierdzić, że ostatni poseł mniejszości niemieckiej w polskim Sejmie nie został wybrany w wyborach 15 października. Wysoka frekwencja wyborcza, silna polaryzacja społeczeństwa, ale także przekonanie, że mandat posła Mniejszości Niemieckiej w Sejmie RP jest bezpieczny, przyczyniły się do tego, że lista komitetu wyborczego Mniejszości Niemieckiej w województwie opolskim tym razem nie odniosła sukcesu. Oznacza to także nową sytuację dla nas, dla Niemców w Polsce, ale także dla innych mniejszości mieszkających w Polsce, w której musimy przebijać się na nowe polityczne grunty i szukać nowych kontaktów w polskim Sejmie.

Rok 2023 to także rok, w którym przedstawiono nam dane ze spisu powszechnego z 2021 roku. Nasza grupa etniczna zmniejszyła się o ok. 3 tys. osób w stosunku do roku 2011 (2011 – ok. 147 tys., 2021 – ok. 144 tys.). Można powiedzieć, że to niewiele, zwłaszcza jeśli spojrzeć na antyniemiecką politykę polskiego rządu w ostatnich latach, ale jeśli przyjrzeć się danym szczegółowo w odniesieniu do terenów osiedleńczych i gmin, w których mieszka mniejszość niemiecka, różnice są już większe. Szczególnie niepokojące są straty w naszym województwie. Jak to można wytłumaczyć, każdy z nas musi przeanalizować, bo moja pierwsza myśl była związana z działalnością naszych organizacji. W niektórych miejscach wynik spisu powszechnego może być związany z aktywnością struktur mniejszości niemieckiej.

Spoglądając wstecz na miniony rok, możemy również pochwalić się wieloma udanymi wydarzeniami:
1. wybrano nowych członków zarządu na wszystkich szczeblach struktury TSKN- przyczyniając się tym samym do budowy aktywnego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego
2. z powodzeniem kontynuowano wiele projektów dla dzieci i młodzieży
3. z powodzeniem kontynuowano konkursy dla dzieci i młodzieży
4. kontynuowano koordynację i wspieranie pracy grup kulturalnych
5. z sukcesem kontynuowano projekt Miro Deutsche Fussballschule w 12 lokalizacjach (w tym 11 w województwie opolskim)
6. kontynuowano projekty kulturalne i tworzono nowe, takie jak Tanztheater
7. utrzymaliśmy naszą obecność w mediach, publikując w ubiegłym roku wiele informacji prasowych
8. nigdy nie zrezygnowaliśmy z walki/protestu przeciwko dyskryminacji (rozpoczęto kampanię 3 nie równa się 1 z ulotkami, informacjami prasowymi i dużymi plakatami reklamowymi, co ostatecznie doprowadziło do sukcesu)
9. przeprowadziliśmy szkolenie multiplikatorów dla ponad 1300 członków naszej organizacji
10. obchodzono Maibaum, obchodzono Oktoberfesty i odbyły się pochody z okazji Dnia Świętego Marcina
11. pozostaliśmy aktywni politycznie i społecznie, uczestnicząc w wyborach parlamentarnych
12. wydaliśmy książki
13. odprawiliśmy uroczyste nabożeństwo w intencji wszystkich osób, które przez lata pracowały na rzecz utrzymania języka niemieckiego w duszpasterstwie Mniejszości.

Szczegółowe informacje na temat projektów i wydarzeń 2023 roku można znaleźć w sprawozdaniu, które otrzymaliście wraz z zaproszeniem, a także w prezentacji, którą widzicie w tle.
Byliśmy w stanie zrobić to wszystko dzięki wsparciu finansowemu z różnych źródeł, ale przede wszystkim dzięki naszej aktywności!
W związku z wyborami w październiku 2023 r. musieliśmy również otwarcie zadać sobie pytanie, jaka przyszłość polityczna czeka nas i nasze Towarzystwo. Po wielu wewnętrznych rozmowach i dyskusjach zdecydowaliśmy pod koniec listopada 2023 r., że nie będziemy już startować jako komitet wyborczy Mniejszości Niemieckiej w wyborach samorządowych, ale w porozumieniu ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym jako komitet wyborczy Śląskich Samorządowców. Nie była to łatwa decyzja i wiązała się też z wieloma ryzykami, ale byliśmy pewni, że jeśli chcemy w przyszłości skutecznie reprezentować politycznie to, co jest nam bliskie, czyli niemiecką kulturę, język i śląskie tradycje, to musimy zaryzykować, musimy się po prostu przestawić! I za tę odwagę zostaliśmy nagrodzeni bardzo dobrym wynikiem wyborczym. Oczywiście krytycy powiedzą, że nie mamy więcej przedstawicieli w sejmiku, a nawet kilku mniej w powiatach, ale weźmy pod uwagę sytuację wyjściową po przegranych wyborach parlamentarnych, a także nastroje polityczne w Polsce, gdzie w dyskusji dominują sprawy centralne. Wybór Ryszarda Galli na doradcę Marszałka Sejmu Szymona Hołowni był kolejnym pozytywnym sygnałem, który pokazuje, że jeśli sami będziemy gotowi nadawać ton i pozostaniemy widoczni, to również zostaniemy docenieni.

Dlatego chciałbym skorzystać z okazji, aby jeszcze raz podziękować wielu burmistrzom, którzy zrozumieli, kiedy nadszedł „czas próby”, a dostęp dzieci do języka został utrudniony i dodali lekcje niemieckiego w szkołach w swoich społecznościach. Jestem wdzięczny wszystkim stowarzyszeniom wspieranym przez członków mniejszości niemieckiej, które prowadzą przedszkola i szkoły z lekcjami w dwóch językach. Cieszę się, że wraz z powstaniem Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Ochronka z nauczaniem języka Mniejszości Niemieckiej w Chrząstowicach mogliśmy postawić kolejny akcent, w którym stało się jasne, jak ważne jest dla nas pielęgnowanie języka, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Znamy wartość naszej kultury i tradycji i teraz musimy ten skarb, nasz Heimat, przekazać następnym pokoleniom. Jestem również wdzięczny, że mamy młodych ludzi, którzy to rozumieją i że mamy tak aktywną organizację młodzieżową, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Musimy jednak nadal wspierać i wzmacniać młodzież, ponieważ nic dzisiaj nie może być brane za pewnik i jest wieczne. Pozostawanie aktywnym i działanie w nowoczesny sposób musi pozostać naszym mottem, ponieważ tylko w ten sposób możemy nadal odnosić sukcesy.

Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają. Dziękuję duszpasterstwu diecezji opolskiej za troskę o duszpasterstwo niemieckie w regionie.
Szczególnie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim członkom TSKN. Wasza praca jest wolontariatem, a robicie tak wiele dla nas, dla naszego regionu, dla przyszłości naszych dzieci! Bez tej pracy region różnorodności kulturowej i wzajemnego wzbogacania się nie byłby możliwy!

Na koniec chciałbym poinformować, że opuszczę dzisiejsze spotkanie wcześniej, ponieważ nasza praca jest również dostrzegana i doceniana z zewnątrz. Podczas dzisiejszego otwarcia Centrum Transferu Heimat w Hoyerswerda otrzymamy nagrodę „Dziedzictwo i Przyszłość” za naszą działalność.

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close