Kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiły program dla kobiet

Kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka przedstawiły program dla kobiet

  • 22 wrz 0

22-09-2023

(od lewej: Z. Donath-Kasiura, S. Kus, E. Gola, A. Langer)

 

Wyrównanie szans ekonomicznych, poprawa dostępności badań i opieki zdrowotnej kobiet, szczególnie kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie rozwoju kobiet – to założenia programowe, które przedstawiły kandydatki KWW Mniejszość Niemiecka.  

Program KWW Mniejszość Niemiecka zakłada działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym m. in. kwestii prawa do równych wynagrodzeń, zapobiegania wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci, dostępności i finansowania badań, sprawowania opieki nad dziećmi.

Jak mówiła Zuzanna Donath-Kasiura: My, kobiety, udowadniamy sobie i innym, że można po gospodarsku rozwiązywać problemy i pracować dla wspólnego dobra – aby w naszym Heimacie – w naszych wioskach, miasteczkach i miastach żyło się lepiej – wszędzie nas pełno – w kołach DFK, w odnowie wsi, w OSP, w kołach śląskich kobiet wiejskich i w radach parafialnych i radach rodziców. Ale chociaż stanowimy 51 % społeczeństwa, a w naszym województwie 52% to według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse, my kobiety żyjące w Europie środkowo wschodniej osiągniemy w 2128 roku.  My nie chcemy czekać ponad 100 lat! Chcemy działać, aby wyrównać nasze szanse ekonomiczne umożliwić osiągnięcia edukacyjne, poprawić dostępność badań i opieki zdrowotnej i zwiększyć udział w polityce.

Sylwia Kus: Chcemy skupiać się na kwestiach m.in. prawa do równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn wykonujących te same obowiązki, równego traktowania w postępowaniach awansowych czy równego dostępu do szkoleń i umożliwienia rozwoju zawodowego, zapobieganiu wykluczeniu zawodowemu po okresie wychowania dzieci czy wykluczeniu spowodowanym sprawowaniem opieki nad dziećmi. Jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec kobiet powinno być m.in. zapewnienie pełnej dostępności i finansowania badań, zwłaszcza w okresie ciąży. Wiemy też, że wiele pań chce łączyć życie rodzinne z zawodowym. Dlatego będziemy wspierać i podejmować inicjatywy, których celem jest wzmocnienie kobiet na rynku pracy – zarówno tych, które na niego dopiero wchodzą, jak i tych, które wracają do aktywności np. po okresie urlopu macierzyńskiego. Takie inicjatywy mogą dotyczyć zarówno większej dostępności szkoleń przygotowujących do konkretnych ról zawodowych, jak i zapewnienia dostępności opieki nad dziećmi, zwłaszcza w małych, lokalnych społecznościach, np. w żłobkach, przedszkolach czy klubach malucha.

Edyta Gola: Organizacje mniejszości niemieckiej, której członkowie tworzą KWW MN, w ogromnej mierze tworzone są właśnie przez kobiety. To one są siłą napędową naszej działalności, profesjonalizują nasze działania, zapewniają ich ciągłość i wnoszą w nie szczególny, prospołeczny wymiar. Dlatego od lat zachęcamy nasze działaczki do czynnego uczestnictwa w procesie wyborczym i jesteśmy dumni, że wiele z nich ten wspólny wysiłek podejmuje. Mocno wsłuchujemy się też w głos naszych aktywistek i działaczek, które nie decydują się na to, by kandydować. Ich wysokie kompetencje, duża aktywność, wrażliwość i dobre rozeznanie w potrzebach ludzkich są dla KWW MN cennym głosem doradczym, z którego czerpiemy. Dumni jesteśmy też z tego, że na liście kandydatów do Sejmu KWW MN kobiety stanowią połowę i są to kandydatki mające specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Aneta Langer: Szanujemy jednak także wybory tych kobiet, które decydują się poświęcić swoje talenty i pracę na rzecz rodzin i lokalnych społeczności. Jednocześnie widzimy potrzebę, by inwestować w to, co może urozmaicić im czas i pozwolić rozwijać swoje pasje albo wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dlatego chcemy zainicjować działania dotyczące organizacji w lokalnych społecznościach szkoleń i warsztatów. Ich tematyka powinna być zgodna z potrzebami, a może dotyczyć np. szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, szkoleń językowych czy organizacji warsztatów tematycznych z zakresu florystyki, kosmetologii, pracy projektowej, itp. 


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close