List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do szkół z nauczaniem j. niemieckiego jako j. mniejszości 2023/24

List przewodniczącego ZNSSK w Polsce do szkół z nauczaniem j. niemieckiego jako j. mniejszości 2023/24

  • 01 wrz 0

01-09-2023

Dyrektorki i Dyrektorzy
szkół z nauczaniem języka niemieckiego
jako języka mniejszości

 

Szanowni Państwo,

rozpoczynający się 1 września nowy rok szkolny 2023/2024 będzie już drugim rokiem w historii wolnej Polski po 1989 r., w którym dzieci obywateli polskich narodowości niemieckiej będą w sposób systemowy dyskryminowane.

Wprowadzone w życie 4 lutego 2022 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, zmniejszające wymiar języka niemieckiego jako języka mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo spowodowało, że około 55 tys. dzieci korzystających z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, będzie w polskiej szkole nadal dyskryminowanych. Jako przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej nieustannie zabiegamy o wycofanie z obiegu prawnego Rozporządzenia, które doprowadziło do tej sytuacji i które w sposób bezpośredni uderza w tych najmłodszych i w ich szanse edukacyjne, a w ślad za tym w ich przyszłość. Niestety, mimo wielu protestów, wysyłanych pism i opinii prawnych, Rząd RP nie zmienił do tej pory tej krzywdzącej dzieci decyzji.

Pomimo rozmów z ministrem Czarnkiem i jego obietnic złożonych dnia 30 listopada 2022 w Warszawie oraz 22 stycznia 2023 w Opolu, to dyskryminujące Rozporządzenie, które dotyczy wyłącznie dzieci mniejszości niemieckiej (inne mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce mają w dalszym ciągu dostęp do 3h języka mniejszości w tygodniu) nie zostało wycofane. Jednocześnie dotyczy to właśnie tych dzieci, które w przyszłości powinny nie tylko budować pozytywny obraz Polski jako kraju tolerancyjnego i szanującego swych obywateli niezależnie od pochodzenia i narodowości, ale też i pielęgnować oraz rozwijać pozytywne relacje między Polską i Niemcami, które są tak ważne dla kształtowania przyszłej Europy. Niedopuszczalną jest w naszej opinii sytuacja, w której zamiast poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych wprowadza się dyskryminujące i w ślad za tym również stygmatyzujące dzieci rozwiązania, mające być narzędziem źle rozumianych „negocjacji” politycznych. W sytuacji, w której znajomość języków jest kluczową kompetencją społeczną, a dla środowisk mniejszościowych warunkiem przetrwania ich kultury, dziedzictwa i tożsamości, takie działania nie tylko niczego nie rozwiązują, ale wprost niweczą dorobek wielu pokoleń obywateli Rzeczpospolitej.

W obliczu trudności, z jakimi borykają się szkoły oraz zatrudnieni w nich nauczyciele języka niemieckiego, chciałbym tym bardziej podziękować wszystkim władzom samorządowym, wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, dyrektorom szkół oraz władzom stowarzyszeń prowadzących placówki edukacyjne, które doceniając wartość języka w roku szkolnym 2023/2024 podjęły decyzję o sfinansowaniu dodatkowych godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości (poza jedną godziną obowiązkową) lub wprowadziły nauczanie w dwóch językach. Dziękuję za Państwa jasny sygnał w lokalnych społecznościach, że dzieci są najważniejsze i że nie ma Waszej zgody na dyskryminację i stygmatyzację ze względów narodowych! W szczególny sposób dziękuję zaś nauczycielom i rodzicom, dla których język niemiecki ma wartość, którzy chcą go przekazywać kolejnym pokoleniom i mimo trudności zabiegają o jego przetrwanie.

Dziękuję za zaangażowanie na rzecz języka niemieckiego w sytuacji, gdy z jednej strony mamy od ponad roku do czynienia z ograniczaniem jego nauczania, a z drugiej wiemy, że pracownicy z dobrymi umiejętnościami językowymi są poszukiwani na rynku pracy. W ostatnich latach tylko w Województwie Opolskim osiedliło się kilkanaście firm z niemieckim kapitałem lub niemieckojęzycznymi klientami, w związku z czym powstało około 2500 miejsc pracy wymagających znajomości języka niemieckiego.

Edukacja nie ogranicza się tylko do szkoły. Dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą pozaszkolną organizacji Mniejszości Niemieckiej, którą znajdą Państwo m. in. na platformie edukacyjnej Mniejszości Niemieckiej: www.supereule.pl. Chcemy na bieżąco informować o aktualnych problemach i zagadnieniach związanych z edukacją, ale także inspirować do korzystania z pozaszkolnej oferty edukacyjnej Mniejszości Niemieckiej.

To właśnie na tej platformie znajdziecie Państwo bogatą ofertę zajęć, warsztatów, konkursów i szkoleń dla wszystkich grup wiekowych, a także zapisy polskiego i europejskiego prawodawstwa wraz z komentarzami dotyczącymi organizacji szkolnictwa mniejszościowego. W szczególny sposób zwracamy uwagę na innowacyjny projekt LernRAUM.pl, w ramach którego mogą Państwo doskonalić swoje umiejętności językowe jak i rozwijać różnorodne pasje i zainteresowania.

W społeczeństwie pluralistycznym nie ma uprzywilejowanych punktów widzenia, dlatego dziękuję Państwu za kształtowanie w młodych ludziach postawy otwartości na świat i drugiego człowieka. Równocześnie proszę o dalsze wspieranie języka niemieckiego i niemieckiej kultury. Wszystkim uczennicom i uczniom życzę na nowy rok szkolny wielu możliwości wzrastania w atmosferze wzajemnego zrozumienia, a nam wszystkim życzę takiej wspólnoty, w której kształtuje się dialogiczny projekt jutra.

 

Z wyrazami szacunku
Rafał Bartek
Przewodniczący Związku


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close