Przemówienie Przewodniczącego Rafała Bartka podczas spotkania noworocznego, 9.01.2023

Przemówienie Przewodniczącego Rafała Bartka podczas spotkania noworocznego, 9.01.2023

 • 09 sty 0

09-01-2023

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!

Kiedy rok temu tutaj stałem to rozpoczynałem moje wystąpienie od słów, że za nami trudny rok, mając w zamyśle rok 2021 naznaczony pandemią i pierwszymi sygnałami o możliwej dyskryminacji dzieci mniejszości niemieckiej. Dzisiaj z perspektywy tego co za nami, mogę powiedzieć, że rok 2022 nie był łatwiejszy a wprost przeciwnie. Dyskryminacja stała się faktem a na dodatek powiło się nowe wyzwanie w postaci wojny za wschodnią granicą Polski – na Ukrainie.

Do tego doszedł fakt, że w Niemczech pojawił się nowy rząd, tzw. Ampel-Koalition, a w ślad za tym pojawili się politycy, którzy do tej pory mniejszościami się nie zajmowali. Za nami więc rok pełen wyzwań i zmian, pełen niepewności i niestabilności, ale jednocześnie rok w którym po raz kolejny swoją aktywnością przekonaliśmy innych do tego, że Mniejszość jest Wartością, że Mniejszość Niemiecka na tej ziemi, w tym Województwie jest bogactwem. Z pewnością takim mocnym sygnałem wysłanym do „świata zewnętrznego” był 7 Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu. Ważnym wydarzeniem było otwarcie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. Mocnym akcentem był wybór Bernarda Gaidy na Wiceprzewodniczącego FUEN i ponowny Wybór na Przewodniczącego AGDM. W końcu ostatnim istotnym akcentem zeszłego roku okazało się przyznanie przez nowy niemiecki Bundestag dodatkowych 5 milionów Euro na pozaszkolną edukację językową mniejszości niemieckiej w Polsce. Zanim jednak przejdę do wyzwań jakie stawia przed nami nadchodzący rok pozwólcie mi na kilka statystyk podsumowujących ten miniony:

Rok 2022 w liczbach:

 1. 413 projektów (431 – 2021) na łączną kwotę 595 880,54 zł (ok. 600.000 zł – 2021) w ramach projektu ożywienie domów spotkań.
 2. 88 projektów kulturalno-językowych na łączną kwotę 255.080 zł (49 projektów / 391.360 zł w 2021) wspartych przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.
 3. W województwie opolskim odbyło się wiosną 38 kursów sobotnich oraz jesienią 40 kursów – łącznie 78 (64 łącznie 28/34 w 2021 roku).
 4. Niemiecki Szkółki Piłkarskie Miro – 11 (10 w woj. Opolskim i 1 w woj. Śląskim), 28 grup treningowych, 435 dzieci (2021 – 11, 26 grupy treningowe, 407 dzieci).
 5. Odbyły się konkursy językowe, wiedzy oraz piosenki.
 6. 37 projektów (2021 – 26 projektów) otrzymało wsparcie 19 samorządów (2021 – 17 samorządów) kwotą 490.100 zł (2021 – 352.800 zł).
 7. Zrealizowano 14 projektów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP (2021 – 12 projektów) na łączną kwotę 614.200 zł (2021 – 485.250 zł).
 8. Kolejne projekty realizowane były dzięki wsparciu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, w tym modernizacja biura TSKN. 14 projektów za pośrednictwem VDG na kwotę 1.093.276,60 zł (w 2021 16 projektów na kwotę 984.116,61 zł) oraz 6 projektów za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Śląska w kwocie 1.542.084,95 zł (w 2021 5 projektów na kwotę 1.265.886,26 zł)
 9. Opolski Senior – projekt obejmuje 654 uczestników w 20 klubach seniora. Dzięki oszczędnościom poczynionym m.in. w okresie pandemii funkcjonowanie klubów udało się wydłużyć do końca marca 2023r. – seniorzy jeździli na wycieczki, wykonywali różne prace manualne, brali udział w warsztatach kulinarnych i psychologicznych, zajęciach sportowych itp. Jednym z partnerów tego projektu jest Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku, które w ramach tak ważnego i niezwykłego w dzisiejszych czasach projektu oferuje przede wszystkim pomoc sąsiedzką. Ten element projektu niestety został zakończony z końcem roku 2022. Dziękuję za współpracę przy tym projekcie!
 10. 36 gmin w których dodano godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości (18/18)

Chciałbym podziękować członkom DFK, przewodniczącym i członkom zarządu na wszystkich naszych szczeblach strukturalnych za nieocenioną pracę w 2022r. Z całego serca dziękuję również przedstawicielom BJDM jak również wszystkim organizacjom branżowych Mniejszości Niemieckiej- Związkowi Śląskich Rolników, Izbie Gospodarczej Śląsk itd.  Wasza praca ma dla nas bardzo duże i ważne znaczenie, ponieważ działając teraz kształtujecie przyszłość naszego społeczeństwa, w tym przyszłość naszych dzieci.

W tym miejscu chciałbym również podkreślić pracę pracowników biura TSKN w Opolu. Wyłącznie dzięki dobrej, zespołowej pracy byliśmy w stanie sprostać wielu zadaniom. Dziękuję również Konsulatowi Niemiec w Opolu, Niemieckiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i stron ojczystych (BMI), polskiemu MSWiA za każde wsparcie i możliwość w szukaniu wspólnych rozwiązań niektórych problemów. Chciałbym również podziękować zespołowi ZNSSK w Polsce (VdG) oraz zespołowi Fundacji Rozwoju Śląska za dobrą i pełną zaufania współpracę w minionym roku. Chciałbym również podziękować wszystkim przedstawicielom samorządowym Mniejszości Niemieckiej oraz naszemu posłowi Ryszardowi Galla – nie był to łatwy rok dla nas i wielokrotnie obserwowaliśmy jak ważne jest posiadanie posła w Sejmie RP.

Przed nami rok pełen nowych wyzwań. Nikt z nas nie wie jak się potoczą losy wojny na Ukrainie, ale każdy z nas żyje nadzieją, że ta wojna jak najszybciej się skończy. Nie wiemy jak długo będzie trwała dyskryminacja dzieci mniejszości niemieckiej w Polsce ale wiemy, że każdy dzień ograniczania dostępu do języka jest dniem straconym. Dzieci tracą dostęp do pielęgnowania swej tożsamości, tracą dostęp do języka i kultury, a w ślad za tym region traci krok po kroku swoje bogactwo, które było jednym z jego kluczowych wyróżników w ostatnich dekadach. Nie wiem jakie rozstrzygniecie przyniosą nam wybory parlamentarne w Polsce, ale wszyscy liczymy na zwycięstwo tych, dla których słowo demokracja i praworządność naprawdę ma znaczenie.

Jedno jednak wiemy- będzie to kolejny rok, w którym najwięcej będzie zależeć od nas samych. Bo to my możemy zdecydować naszymi głosami i naszym zaangażowaniem o tym czy poseł mniejszości po raz kolejny zasiądzie w ławach sejmowych? To my w naszych gminach możemy wpłynąć na to aby wójt/ burmistrz / radny zadbał o to aby w naszych szkołach dzieci miały więcej niż jedną godzinę niemieckiego tygodniowo. To my jako rodzice, Opowie możemy zadbać o to aby niemieckiego było więcej w domu, o to aby nasze dzieci ale i my sami częściej skorzystaliśmy z bogatej oferty językowej naszych organizacji mniejszościowych. I pamiętajmy też o tym, że to my już w najbliższych miesiącach wybierzemy swoich przedstawicieli do zarządów DFK, zarządów gminny, powiatowych i zarządu wojewódzkiego na kolejną kadencję.

Pozostańmy więc aktywni w 2023r. Bo nasza aktywność zawsze w przeszłości okazywała się gwarancją sukcesów! Tego wam więc przede wszystkim życzę!

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Dziękuję

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close