Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego?

Dalsze cięcia MEiN w zakresie edukacji języka niemieckiego?

  • 26 lis 0

26-11-2022

1 września 2022 weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, w wyniku którego liczba godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zmniejszona została z trzech godzin do jednej tygodniowo. To jednak nie koniec cięć – zgodnie z planami MEiN na rok 2023 finansowanie nauczania języka niemieckiego po raz kolejny zostanie w dramatyczny sposób ograniczone. Mniejszość niemiecka w Polsce apeluje o zaprzestanie dyskryminacji.

Cięcia w budżecie są konsekwencją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, z dnia 4 lutego 2021 roku, zmniejszającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka jedynej spośród dziewięciu uznanych w Polsce mniejszości narodowych w Polsce z trzech do jednej tygodniowo. By zmiany te mogły zostać wprowadzone, w następującym niedługo po nim, kolejnym rozporządzeniu MEiN zmieniono sposób naliczania subwencji oświatowej (tzw. wag). Ostatecznie rozporządzenie weszło w życie 1 września 2022 r.: od tego momentu do samorządów, a poprzez nie ostatecznie do szkół trafiają, w porównaniu z poprzednimi latami, środki w kwocie niższej w sumie o 39,8 mln zł.

Na tym nie kończą się jednak ograniczenia w finansowaniu nauki języka niemieckiego. Według zawartych w opublikowanym niedawno na stronie Biuletynu Informacji Publicznej projekcie rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 danych „dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauczanie języka mniejszości narodowej jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka, zostaną naliczone niższe środki niż przy uwzględnieniu wartości wag obowiązujących w roku 2022 o ok. 85,2 mln zł”. W sumie, w wyniku ostatnich posunięć MEiN w tym zakresie, na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości przeznaczonych będzie więc o całych 125 milionów zł mniej!

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) nie ustaje w staraniach o zaniechanie działań polskiego rządu dyskryminujących mniejszość niemiecką. „Polskie prawodawstwo nie przewiduje zróżnicowania uczniów pod względem narodowościowym”, przypomina Związek w  skierowanym do decydentów stanowisku. „To kolejny akt prawny dyskryminujący dzieci mniejszości niemieckiej” – podkreśla.

Stanowisko ZNSSK to nie tylko negatywna opinia wobec planowanych przez MEiN zmian. To również konkretny, skierowany do rządzących komunikat: „Apelujemy o przywrócenie równego traktowania uczniów należących do mniejszości niemieckiej, a więc o przywrócenie zredukowanej liczby godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości do pierwotnego wymiaru 3 godzin tygodniowo. Wnioskujemy o przywrócenie poziomu wag jak dla pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych.”

O stanowisku Związku zostało poinformowane m.in. Ministerstwo Edukacji Nauki oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej w polskim Sejmie. Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie internetowej Związku: www.vdg.pl.


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close