Przypomnienie: EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI

Przypomnienie: EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI

  • 11 sie 0

11-08-2022

Przypominany oraz zapraszamy do zapoznania się z treścią wytycznych do egzaminu kwalifikacyjnego dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługujących się językiem regionalnym.

 

Par. 14.

1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia w szkołach, przedszkolach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto zna język danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny, w którym naucza lub prowadzi zajęcia.

2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego, dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego lub świadectwem znajomości danego języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), albo zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

Całość informacji mogą Państwo przeczytać również na stronie Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego oraz Dzienniku Ustaw RP.

 

Najbliższe terminy egzaminu:

20.05.2022

9.06.2022

28.06.2022

29.08.2022 godz. 15:00 – Termin dodatkowy

Zgłoszenie prosimy posyłać na dres mailowy: sebgerstenberg@gmail.com

 

Materiały do pobrania:
Download: Eignungsprüfung – Info
Download: Bewerbung – Prüfung

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close