Zgłoszenie źródeł ciepła i spalania paliw

Zgłoszenie źródeł ciepła i spalania paliw

  • 09 maj 0

09-05-2022

Właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. Obowiązek wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kontakt z właścicielem budynku, od którego koło DFK wynajmuje lokal, celem uzyskania potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez właściciela w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pieców funkcjonujących w lokalach.
Prosimy potwierdzenia dostarczyć do biura TSKN 31.05.2022 r.

 

Foto: canva.com

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close