Warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży w Łubowicach w dniach 2 -12.08.2021

Warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży w Łubowicach w dniach 2 -12.08.2021

  • 20 Cze 0

20-06-2021

Zapraszamy do udziału w Warsztatach letnich dla dzieci i młodzieży w Łubowicach w dniach 2 -12.08.2021. Wsiadanie w Strzelcach Opolskich koło Hotelu Leśnego. Koszt 500 zł. Więcej informacji poniżej oraz w dołączonych dokumentach.

 Cele:

Cel główny: Rozwijanie kompetencji językowych w formie konwersacji w trzech grupach językowych, tworzenie folderu o TSKN Oddziału i ZNSSK różnymi technikami plastycznymi, nauka tworzenia komiksu opisującego przebieg dnia                 w języku niemieckim. Współpraca z mediami TSKN.

Rozwijanie umiejętności kulturalnego współżycia i współdziałania  w grupie. Bogacenie wiedzy na temat działalności Mniejszości Niemieckiej w związku z 30 – leciem Organizacji i 30 lecie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce (VdG). 30 lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie, Wiedza o akcjach prowadzonych przez Mniejszość Niemiecką. Działania Mniejszości Niemieckiej w kołach: Klub Malucha, Samstagschule, Jugendbox, Jugendpunkt.

Cele i zadania wychowawcze: bogacenie wiedzy o swoich korzeniach, kształcenie samodzielności; kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych; wyrabianie umiejętności korzystania ze zdobyczy techniki – komputer, telefon komórkowy przez pryzmat ochrony danych osobowych i szacunku dla innych użytkowników, rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie i bogacenie własnych zainteresowań; rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku i poznawania piękna ziemi ojczystej.

Obszary działania: organizacja życia codziennego; podnoszenie sprawności fizycznej; wychowanie prozdrowotne; rozwijanie zainteresowań; wiązanie młodzieży ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej; wiązanie młodzieży ze środowiskiem przyrodniczym; imprezy, konkursy.   

Tematyka wypoczynku 2021: 30 lecie istnienia Mniejszości Niemieckiej w Polsce            i Organizacji i 30 lecie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce (VdG), 30 lecie Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Niemcami.

  • Wycieczki turystyczno – krajoznawcze piesze po okolicy związane z osobą Josepha von Eichendorffa.
  • Wycieczki autokarowa – zwiedzanie ZOO w Opolu, przejażdżka statkiem  i autobusem londyńskim.
  • Zajęcia z języka niemieckiego, konwersacje, piosenki, prezentacje multimedialne, poznawanie działalności instytucji Mniejszości Niemieckiej.
  • poznanie techniki komiksu, relacja z przebiegu dnia.
  • Gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe w tenisie stołowym, siatkówce, piłce nożnej, taniec.
  • zajęcia artystyczno – plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów  i technik.


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close