Apel Walnego Zebrania Delegatów TSKN w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Apel Walnego Zebrania Delegatów TSKN w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

  • 26 maj 0

26-05-2019

Apel Walnego Zebrania Delegatów
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

25 maja 2019, Zakrzów

Język niemiecki jest wyznacznikiem naszej tożsamości. Możliwość dostępu do tego języka, jego swobodnego używania oraz nauczania w szkołach i przedszkolach,  była przez długie lata komunizmu marzeniem założycieli naszej organizacji. Teraz kiedy możliwości edukacji przedszkolnej, szkolnej ale i pozaszkolnej są określone w różnego rodzaju zapisach ustaw i rozporządzeń naszym celem pozostaje wykorzystanie szerokiego dostępu do tej edukacji jak i zadbanie o jakość kształcenia.
W obszarze edukacji pozaszkolnej organizacje mniejszości niemieckiej podjęły szereg działań mających na celu uatrakcyjnienie kontaktu z językiem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzację dwujęzyczności wśród rodziców. Takie projekty jak Samstagskurse, Miro Deutsche Fussballschulen,  Noce Bajkowe (Märchennächte) czy też kursy językowe są tego dobitnym przykładem. Mamy świadomość, że  wraz z odchodzeniem generacji osób znających jeszcze język niemiecki z własnego domu, rośnie rola i odpowiedzialność edukacji szkolnej i przedszkolnej
w procesie edukacji językowej. Dlatego z niepokojem obserwujemy sytuacje i próby podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczania dostępu dzieci do języka niemieckiego spowodowane wydaniem nowej interpretacji prawnej, nie tylko nie konsultowanych ze środowiskiem mniejszości niemieckiej ale tez nie uwzględniających w żaden sposób specyficznej sytuacji historyczno-językowej mniejszości niemieckiej w naszym regionie.

W związku z powyższym: 

  • Apelujemy do rodziców, do dyrektorów szkół i przedszkoli, do samorządowców o podejmowanie działań mających na celu jak najlepszy i jak najszerszy dostęp dzieci i młodzieży do edukacji języka niemieckiego jako języka stanowiącego ważny element dziedzictwa kulturowego naszego regionu i będącego motorem jego gospodarki.
  • Apelujemy do Rządu RP o zaprzestanie działań ograniczających swobodny dostęp do edukacji językowej mniejszości niemieckiej i uwzględnienie historycznych uwarunkowań, które były udziałem naszej mniejszości.

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close