25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  • 31 sty 0

31-01-2016

W 2016 roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat stanowił kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które teraz mogły nabrać prawdziwego rozpędu. Dzięki traktatowi ludzie zaczęli zwracać się ku sobie, budować zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego jubileusz stanowi zatem powód do świętowania – w równej mierze dla elit politycznych jak i dla obu społeczeństw.
Pragnąc wesprzeć uroczystości jubileuszowe w sferze społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza program „25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy“. Środki będą przyznawane na wspólne projekty polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego organizowane z okazji jubileuszu. Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (i pokrewnych rocznic) można wnioskować o środki do 25.000,- PLN (6.250,- EUR) na wspólne projekty, podkreślające sukces ostatniego 25-lecia i kształtujące nasze stosunki na przyszłość.

… Kto podejmie wyzywanie?

Kto?
Polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego z udziałem partnera z drugiego kraju.

Co?
Wspólne projekty z okazji jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 25.000,- PLN / 6.250,- EUR. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane będą projekty mniejszych instytucji społeczeństwa obywatelskiego (typu „grassroots”). Jednym z elementów projektu powinno być zwrócenie uwagi opinii publicznej na projekt poprzez odpowiednie środki.

Kiedy?
Termin składania wniosków: 01.01.2016-31.07.2016
Okres realizacji projektów: 01.03.-30.09.2016

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w systemie, że wniosek składany jest w ramach ogłoszonej okolicznościowej linii projektowej 25×25.

Uwagi:
Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“.
Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności wystarczających środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy mogą oczywiście ubiegać się o środki na regulaminowych warunkach programu współfinansowania przez FWPN.
Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 30.09.2016.
Wspierane projekty muszą zostać skutecznie rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 01.11.2016.
Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej 25×25 z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej 25×25 możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu 25×25 nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie nie obejmuje także imprez stricte sportowych.
Pozostałe, ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close