W roku 2017 TSKN zrealizował dwa projekty, które zakładały stworzenie tras spacerowych po Opolu.

W ramach projektu „Spacerownik po Opolu – promocja idei krajoznastwa, spacerów pieszych i rowerowych” sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola udało się stworzyć następujące trasy spacerowo-rowerowe:

  1. „Spacer z Rabinem Leo Baeckiem i śladami gminy żydowskiej w Opolu” – autorstwa dr Gerharda Schillera
  2. „Spacer z Karolem Musiołem” – autorstwa dr Joanny Filipczyk

W ramach projektu „Historyczne Oppeln” sfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stworzono następujące trasy spacerowe:

  1. “Zbrodnia, kara, występek – kryminalne dzieje Opola, spacer z Królewskim Katem Pruskim Lorenzem Schwietzem”, autorstwa Pani Beaty Kubicy.
  2. „W poszukiwaniu międzywojennego modernizmu” autorstwa Pani dr inż. arch. Moniki Ewy Adamskiej
  3. „Tu nikt nie cierpi z pragnienia” czyli spacer po opolskich gospodach i nie tylko” autorstwa pan Macieja Borkowskiego

Rok 2018

W ramach projektu „Spacerownik po Opolu – część II” sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola udało się stworzyć następujące trasy spacerowo-rowerowe:

  1. Śladami chrześcijańskiej historii Opola – dr Gerhard Schiller
  2. Spacer po miejskiej nekropolii przy ul. Wrocławskiej – Joanna Filipczyk

W ramach projektu “Historyczne Oppeln – wersja II” sfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego stworzono następujące trasy spacerowe:

  1. “Spacer śladami historii i przyrodniczego bogactwa wyspy Bolko” dr Krystyna Słodczyk
  2. “Rzeźba w przestrzeni miejskiej Opola”, dr inż. arch. Monika Ewa Adamska

TSKN planuje w roku 2019 kontynuację projektu, zakładając wydanie wszystkich tras w formie przewodnika po Opolu.

X