Odpowiedź TSKN na konferencję Wiceministra MSZ

Odpowiedź TSKN na konferencję Wiceministra MSZ

  • 01 paź 0

01-10-2019

Wczoraj tj. 30 września br. dowiedzieliśmy się z mediów o wizycie sekretarza stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk w Opolu i zorganizowanej przez niego oraz pana Janusza Kowalskiego konferencji prasowej. Z zaskoczeniem oraz satysfakcją przyjęliśmy fakt, iż dyplomata takiej rangi odwiedził Opole i tutaj postanowił mówić o stosunkach polsko-niemieckich. Odczytujemy to jako rodzaj nobilitacji żyjącej tutaj od pokoleń Mniejszości Niemieckiej. Województwo Opolskie jest bowiem jedynym okręgiem wyborczym, w którym w wyborach parlamentarnych od 30 lat startuje KWW Mniejszość Niemiecka i jest to tutaj jedyne ugrupowanie regionalne. Tematy, które Pan Minister poruszył w swym wystąpieniu zdecydowanie wykraczają poza poziom regionalny i są, oraz powinny być przedmiotem rozmów  polsko-niemieckich na poziomie międzyrządowym.

Jako Mniejszość Niemiecka w Polsce w żadnym stopniu nie decydujemy o tym, jaki będzie charakter, wymiar i rodzaj wsparcia Rządu Niemieckiego dla żyjących w Niemczech Polaków. Zaproszenie do rozmów w formacie polsko-niemieckiego Okrągłego stołu odczytujemy jako wyraz zaufania do przedstawicieli naszej organizacji, mogących wnieść więcej zrozumienia dla każdej ze stron w zakresie wzajemnych gestów polsko-niemieckich. Przy tym stole od samego początku zasiadają również przedstawiciele żyjącej w Niemczech Polonii.

Zaskakującym jest dla nas fakt, że wznowienie w czerwcu br. Okrągłego Stołu Polsko-Niemieckiego, który przez ostatnie 4 lata nie obradował, okazuje się mocno nacechowane trwającą kampanią wyborczą. Wypowiedź Pana Ministra tutaj, w Opolu, odczytujemy zatem jako kontynuację podjętych rozmów przy Okrągłym Stole. Zastanawiamy się, dlaczego ten temat poruszany jest w trakcie trwającej kampanii wyborczej i podejmowany jest w obecności kontrowersyjnego polityka, jakim niewątpliwie jest kandydat na posła pan Janusz Kowalski?

Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie przyjętą obecnie przez polską stronę rządową zasadą wzajemności w tym zakresie. Zasada ta została jak wynika z relacji przez pana Ministra podkreślona, tymczasem stoi ona w sprzeczności z ideą praw człowieka i obywatela, których częścią są prawa mniejszości narodowych. Zasada ta nie może obowiązywać w tym zakresie, gdyż w sposób logiczny musiałaby sankcjonować dyskryminację w Polsce obywateli polskich ze względu na narodowość w każdym przypadku, gdyby w jakimkolwiek kraju sąsiadującym z Polską byliby dyskryminowani Polacy. Byłaby ona nie tylko sprzeczna z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi chroniącymi prawa człowieka i mniejszości narodowych i etnicznych ale także stałaby w sprzeczności z poprzedzającymi je słowami świętego Jana Pawła II z orędzia na XXII Światowy Dzień Pokoju z 1989r. Wtedy papież pisał m.in. ”Istotnie, szacunek im (mniejszościom) okazywany należy poniekąd uznać za kamień probierczy zgodnego współżycia społecznego i jako wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje.”

Zadeklarowane przez pana Ministra uzależnienie jakiejkolwiek poprawy sytuacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce od kroków podjętych przez Rząd Federalny wobec Polaków zamieszkujących w Niemczech oraz ich organizacji powinno być skonfrontowane np. z faktem jednoznacznego pogorszenia dostępności do nauki języka niemieckiego uczniów ostatnich klas szkół podstawowych ze środowiska MN które dotknęło nas jako obywateli w znaczny sposób.  Ten stosowany w trybie wyborczym i mało dyplomatyczny sposób rozwiązywania tej sprawy, dziwi nas także głównie dlatego, że kierowany jest przez ministra polskiego rządu do grupy polskich obywateli, którzy pomimo narodowości niemieckiej i często podwójnego obywatelstwa pozostali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wnosząc wkład w jej rozwój swoją pracą i lojalnie opłacanymi podatkami. Taka postawa powinna raczej przez rząd RP być stawiana jako przykład wobec stałych, a nawet narastających tendencji emigracyjnych, których skutkiem jest także tak liczna społeczność polska w Niemczech.

Zaskakuje nas apel Pana Ministra byśmy „we własnym interesie” wsparli Rząd RP w żądaniach dotyczących sytuacji Polaków zamieszkujących i pracujących w Niemczech, gdyż pomija on źródła powstania naszych społeczności.  Pragniemy przypomnieć, że Mniejszość Niemiecka w Polsce zawsze stawała solidarnie w obronie praw mniejszości polskich, gdy w krajach ich zamieszkania stawali oni w trudnej sytuacji. Dotyczyło to jednak społeczności, których pochodzenie i sytuacja prawna jest  z naszą porównywalna.  Przykładem może być nasze oświadczenie w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie, skierowane do władz litewskich mimo faktu, że w przeciwieństwie do Mniejszości Niemieckiej w Polsce mniejszość polska w tym kraju dysponuje kilkudziesięcioma szkołami z polskim językiem wykładowym. Solidaryzowaliśmy się także z polską mniejszością na Białorusi i Ukrainie. W przypadku tych krajów Polacy tak jak i Niemcy w Polsce żyją na terenach swego wielowiekowego zamieszkania, a w obecnych państwach znaleźli się nie z własnego wyboru, a na skutek przesunięcia granic państwowych w wyniku wojen.

Jako Społeczność Niemiecka w Polsce jesteśmy przekonani, że w Polsce będziemy traktowani zgodnie z zasadami konstytucji, prawami obywatelskimi, właściwymi ustawami oraz przyjętymi przez RP umowami międzynarodowymi o ochronie mniejszości narodowych, ich języka i kultury.  Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak nam, rządowi RP zależy nie tylko na utrzymywaniu status quo w tym zakresie, ale na stałym rozwijaniu tych praw i poprawy sytuacji językowej i kulturowej mniejszości wzorem krajów, także z naszej części Europy, których osiągnięcia podziwiamy.

Tutaj relacja z konferencji:

 

 

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close