Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych została uchwalona przez członków Rady Europy w 1992 r. w Strasburgu. Dokument ten ma na celu ochronę języków niezdefiniowanych, jako języki urzędowe. Tworzy podstawę, na której można budować konsensus wewnątrz państwa pomiędzy wspólnotami posługującymi się językami nieoficjalnymi, a administracją publiczną. Rozpoczęcie i prowadzenie dialogu pozwala budować zaufanie, które oddala możliwość wybuchu konfliktu wewnętrznego. Jednocześnie EKJRM daje odpowiednie gwarancje ochrony języka nieurzędowego dla osób się nim posługujących oraz pomaga państwu wypracować normy i zasady, którymi może wspierać się w procesach zarządzania.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała kartę w roku 2009.

Pełny tekst: Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

Odnośnie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych co 3 lata ukazuje się Raport Komitetu Ekspertów Rady Europy w sprawie realizacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych przez Polskę. Pierwszy z nich został opublikowany w 2011 roku a drugi w 2014.  

I Raport

II Raport

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close