Stypendia Prezydenta Miasta Opola

1. Stypendia dla olimpijczyków

Program stypendiów dla olimpijczyków skierowany jest do uczniów szkół z Opola, uczestników trzeciego, centralnego etapu olimpiad, którzy podejmą naukę na jednej z opolskich szkół wyższych. Oprócz stypendium od miasta na pierwszym roku (w wysokości do 500 zł miesięcznie) student realizował będzie na swojej uczelni przez cały okres studiów kompleksowy program rozwoju naukowego. Jest on oparty o  indywidualny program studiów, opiekuna naukowego, dodatkowy lektorat językowy i inne udogodnienia. Wasz wysiłek włożony w uczestnictwo w centralnym etapie olimpiady, zagwarantuje Wam najlepsze warunki studiów oraz wejście w świat nauki na najwyższym poziomie. 

2. Stypendia studenckie

Od drugiego roku studiów opolscy żacy mogą otrzymać miejskie stypendium. Program Stypendiów Prezydenta Miasta Opola przeznaczony jest dla najwybitniejszych studentów. Dla tych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce ale także wyróżniają się w działalności naukowej, społecznej i studenckiej. Co roku stypendium tym wyróżniane jest grono około 50 osób. Wśród stypendystów znaleźli się zarówno studenci I jak i II stopnia studiów, kierunków artystycznych, humanistycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Stypendia wynoszą, w zależności od oceny punktowej, od 250 do nawet 800 zł miesięcznie i obejmują cały okres roku akademickiego. O to stypendium ubiegać można się trzykrotnie podczas toku studiów w Opolu.

3. Stypendia doktoranckie

Doktoranci to na uczelniach w Opolu grupa ponad 500 osób. Swoje pasje naukowe realizują na 10 kierunkach studiów III stopnia (tzw. doktoranckich). Ci młodzi naukowcy nie tylko uczestniczą we własnych zajęciach. Uczą także młodszych kolegów – prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami. Realizują badania naukowe, pozyskują granty, uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Współpracują z przedsiębiorcami. Rozwijają technologię. Badają miasto i region, jego historię i społeczne relacje. Swoimi działaniami promują Opole – są znakomitą wizytówką jego akademickiego i naukowego ducha. Dla najlepszych doktorantów przygotowany został program stypendialny. Mogą oni dwukrotnie podczas studiów doktoranckich otrzymać stypendium do 1000 zł miesięcznie, przez 9 miesięcy roku akademickiego. To program skierowany do tych doktorantów opolskich uczelni wyższych, którzy wykażą się znaczącymi osiągnięciami naukowymi m. in. publikacjami w czasopismach naukowych, wystąpieniami na konferencjach czy uczestnictwem w programach, projektach i grantach badawczych.

4. Staże/praktyki

Program stypendialny praktyk zawodowych to oferta dla studentów ostatnich lat studiów, która zwiększa szanse na rynku pracy. To możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego u największych pracodawców w Opolu. Program realizowany jest we współpracy z przedsiębiorstwami, które w ostatnim czasie zrealizowały w Opolu nową inwestycję. Student ostatnich lat może odbyć maksymalnie 6 miesięcy praktyki.  Wynagrodzenie, w formie stypendium, wypłaca miasto Opole ale osoby do odbycia praktyki wybiera już sam pracodawca – zatem każdy ma szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej! Dodatkowo przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić takiej osobie, po zakończeniu studiów, przynajmniej rok etatu.

5. Baza zagadnień naukowych

Opole we współpracy z przedsiębiorcami oraz instytucjami sektora publicznego wdraża bazę zagadnień naukowych (http://www.opole.pl/baza-zagadnien-dla-opolskich-zakow/), która daje możliwość zainteresowanym zrealizować w toku studiów zadanie, które znajduje swe odzwierciedlenie w realnych potrzebach rynku. Spośród podmiotów, które zgłosiły swoje zapotrzebowanie na realizację zagadnień badawczych wyróżnić można prywatne przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia nauki i biznesu, organy administracji samorządowej czy placówki medyczne działające na terenie Opola. Baza w przyszłości będzie stanowiła źródło tematów dla osób chcących zgłosić swoją pracę dyplomową do konkursu Prezydenta Miasta Opola na najlepszą z nich. Nagrodę będą mogli zdobyć autorzy trzech najlepszych prac.

6. Wsparcie projektów Start-up i młodych talentów

W związku z rosnącym potencjałem środowiska naukowego Opola, miasto regularnie przyznaje wsparcie szczególnie uzdolnionym młodym naukowcom i wynalazcom. Wsparcie to otrzymać można między innymi w związku z działalnością naukowo-badawczą czy zaangażowaniem w projekty typu Start-up prezentujące walory naukowe i biznesowe w postaci zaawansowanych technologicznie i wkraczających na rynek rozwiązań związanych z rodzimą myślą techniczną. Ubiegać się o nie mogą wszyscy Ci, którzy pracują nad ciekawymi pomysłami, realizują wyjątkowe pasje czy rozwijają własne talenty promując przy tym Opole jako silny ośrodek nauki, wiedzy i technologii. Takie wsparcie otrzymali m. in. twórcy zminiaturyzowanego komputera MOUSE-BOXa, przenośnej toalety Aquarius czy młodzi paleontolodzy odkrywający pradzieje naszej planety.

logo

Kontakt

Urząd Miasta Opola

Biuro Obsługi Inwestorów
Rynek-Ratusz
Tel. 77 45 11 861

Pliki do pobrania

 
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close