Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Program Funduszu Stypendialnego 2020 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Więcej: https://frs-cb.pl/dzialalnosc-na-rzecz-mn/fundusz-stypendialny-im-johanna-krolla/

Wypełnione wnioski w języku polskim i niemieckim, prosimy składać w oryginale osobiście w siedzibie Fundacji lub drogą pocztową pod adresem:

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133

45-837 Opole

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close