Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja niemiecka historia”

Drodzy przyjaciele niemieckojęzycznej literatury, serdecznie zapraszamy wszystkich powyżej 12 r.ż. do wzięcia udziału w naszym konkursie literackim!

Temat  prac konkursowych: ,,Moja niemiecka historia“

Prace konkursowe powinny nawiązywać do osobistego związku z szeroko rozumianą kulturą niemiecką, językiem niemieckim, mniejszością niemiecką lub niemiecką historią.

Uczestnicy

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

A – 12-15 lat;

B –16 -19 lat;

C – od 20 lat

Forma prac konkursowych

  • Pracą konkursową nazywamy samodzielnie napisany w j. niemieckim, dotychczas niepublikowany tekst prozatorski (np. opowiadanie lub esej), komiks lub wiersz nawiązujący do tytułu  konkursu ,,Moja niemiecka historia”.
  • Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1.5, w przypadku prac prozatorskich min. 1 strona A4.
  • Prace konkursowe należy opatrzyć literą A, B lub C w zależności od kategorii wiekowej.

Termin i sposoby dostarczenia prac

Uprzejmie prosimy o przesłanie prac drogą elektroniczną lub pocztą na  poniższy adres do 15.10.2019 r.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę w każdej kategorii (tj. jeden wiersz lub/i jeden tekst prozatorski lub/i komiks).

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

z dopiskiem: Meine deutsche Geschichte “

M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole,

E-Mail: nicole.rimpler@skgd.pl Tel.: 77 402 10 76

Prosimy o dołączenie wypełnionych załączników (załącznik 1,2,3) oraz w przypadku osób niepełnoletnich załącznik nr 4.

 

IMG_3155Ocena prac

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna. Złamanie regulaminu konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w obecnej i kolejnych edycjach konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (tablety, książki, artykuły piśmiennicze, artykuły reklamowe, vouchery) oraz opublikowane.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie. Informacja o terminie wręczenia nagród ukaże się na stronie internetowej www.skgd.pl.

 

Postanowienia końcowe

Składając pracę na konkurs autor wyraża zgodę na publikację treści prac konkursowych przez organizatora na jego stronie internetowej, w mediach oraz w publikacji pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z utworów w celach reklamowych bez uiszczania opłat licencyjnych. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

Projekt od lat wspierany jest finansowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

            

Kontakt

Patrycja Karpińska-Uryga

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

+48 77 402 10 76

Pliki do pobrania

 

Partnerzy

Konsulat4- MSWiA

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close