Kursy sobotnie dla dzieci

Kursy sobotnie dla najmłodszych członków mniejszości niemieckiej (tak zwane Samstagkursy) są projektem koordynowanym przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, finansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej.

Kursy mają dwie edycje w ciągu roku – wiosenną i jesienną. Każda edycja obejmuje dziesięć kolejnych sobót, w trakcie których dzieci spotykają się ze swoim nauczycielem w miejscu zapewnionym im przez DFK. Zajęcia trwają około 3 godzin, a ic19052012153h uczestnicy rysują i majsterkują, uczą się wierszyków i piosenek, tańczą oraz ćwiczą przedstawienia teatralne. Ze strony organizatora, czyli VDG, zapewnione zostaje finansowanie projektu, zawarcie umowy i rozliczenie z nauczycielem, przygotowanie Curriculum potrzebnego do przeprowadzenia zajęć jak i przeszkolenie nauczyciela, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz wsparcie koordynatora projektu, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.

Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 30 zł za uczestnictwo dziecka w projekcie. Istnieje również możliwość uczestnictwa dzieci, których rodzice nie są członkami mniejszości niemieckiej, w ww. projekcie, a wtedy jednorazowa opłata za kurs to 40 zł.

Realizując ten projekt mamy na uwadze to, aby dzieci podczas wspólnych spotkań posługiwały się językiem niemieckim, poznawały historię, kulturę i tradycje kraju, z którego pochodzą ich przodkowie, uczyły się języka poprzez gry i zabawy. Ważne jest również to, aby starsze i młodsze pokolenia Mniejszości Niemieckiej na nowo odkryły swoje DFK i traktowały je jako miejsca wspólnych spotkań i wymiany międzypokoleniowych doświadczeń. Kursy sobotnie cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony DFK, szczególnie w obrębie województwa opolskiego!

Szczegółowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej Kursy sobotnie na stronie VDG lub na profilu Facebook Kursy sobotnie na facebooku.

Kontakt

Ryszard Karolkiewicz

samstagskurs@vdg.pl

 

Partnerzy

VDG

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close