Dwujęzyczne gminy

Zgodnie z art. 9 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., samorządy mogą wprowadzić używanie języka mniejszości jako pomocniczego w kontaktach z organami gminy. Język pomocniczy może być używany jednak jedynie w gminach, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, której język ma być używany jako język pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy. Możliwość używania języka pomocniczego oznacza, że osoby należące do mniejszości, mają prawo do zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej i uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi także w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej.

            Obecnie na terenie województwa opolskiego język niemiecki jako pomocniczy wprowadzono w 22 gminach, są to:

Gmina Bierawa, Gmina Biała, Gmina Chrząstowice, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Dobrodzień, Gmina Głogówek, Gmina Izbicko, Gmina Jemielnica, Gmina Kolonowskie, Gmina Komprachcice, Gmina Lasowice Wielkie, Gmina Leśnica, Gmina Murów, Gmina Prószków, Gmina Radłów, Gmina Reńska Wieś, Gmina Strzeleczki, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Turawa, Gmina Ujazd, Gmina Walce, Gmina Zębowice.

Artykuł 12 tej samej ustawy zezwala również na wprowadzenie nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości, mogą to być urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych lub nazwy ulic. Dodatkowe nazwy, nie mogą nawiązywać jednak do nazw z okresu 1933-1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dodatkowe nazwy, mogą być wprowadzone zarówno na terenie całej gminy lub w jej poszczególnych miejscowościach. Według ustawy dodatkowe nazwy w języku mniejszości mają być umieszczane po nazwie w języku polskim i nie mogą być stosowane samodzielnie. Koszty związane z wymianą tablic ponosi budżet państwa.

W województwie opolskim dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości w języku niemieckim znajdują się na terenie 28 gmin. Są to:

 • Gmina Radłów (12 miejscowości),
 • Gmina Cisek (14 miejscowości),
 • Gmina Leśnica (12 miejscowości)
 • Gmina Tarnów Opolski (8 miejscowości),
 • Gmina Chrząstowice (9 miejscowości),
 • Gmina Izbicko (9 miejscowości),
 • Gmina Dobrodzień (25 miejscowości),
 • Gmina Jemielnica (6 miejscowości),
 • Gmina Kolonowskie (4 miejscowości),
 • Gmina Ujazd (10 miejscowości),
 • Gmina Zębowice (10 miejscowości),
 • Gmina Biała (23 miejscowości)
 • Gmina Strzeleczki (18 miejscowości),
 • Gmina Murów (12 miejscowości),
 • Gmina Walce (9 miejscowości),
 • Gmina Głogówek (20 miejscowości),
 • Gmina Komprachcice (9 miejscowości),
 • Gmina Dobrzeń Wielki (8 miejscowości),
 • Gmina Łubniany (10 miejscowości),
 • Gmina Prószków (15 miejscowości),
 • Gmina Gogolin (9 miejscowości),
 • Gmina Lasowice Wielkie (13 miejscowości),
 • Gmina Bierawa (10 miejscowości),
 • Gmina Reńska Wieś (15 miejscowości),
 • Gmina Polska Cerekiew (12 miejscowości),
 • Gmina Turawa (12 miejscowości),
 • Gmina Popielów (7 miejscowości),
 • Gmina Pawłowiczki (9 miejscowości)

Dwujęzyczne tablice stały się już stałym elementem opolskiego krajobrazu. Są one znakiem poszanowania dla dwujęzyczności tego regionu oraz zgodnego współżycia na jego terenie dwóch narodowości, które wzajemnie się uzupełniają.

Na terenie naszego kraju nie tylko mniejszość niemiecka korzysta z przywileju wprowadzania tablic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. W Polsce oprócz gmin z niemieckimi nazwami miejscowości są również 22 gminy z dwujęzycznymi nazwami miejscowości w języku kaszubskim i po jednej gminie z tablicami w językach: litewskim, łemkowskim i białoruskim.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close