Zostań członkiem koła DFK

Zgodnie ze statutem TSKN członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba narodowości niemieckiej zamieszkała na obszarze działania Towarzystwa. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Koła. Członek Towarzystwa ma obowiązek regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich, których kwota od roku 2015 wynosi 18 zł (rocznie).   

Wszystkie inne kwestie związane z członkostwem w TSKN reguluje statut.

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz zdjęcie, należy dostarczyć do przewodniczącego koła, do którego chcemy należeć. Przewodniczący DFK, w imieniu nowego członka, ma obowiązek kupić w biurze TSKN legitymację, dla osoby ubiegającej się o członkostwo w DFK.

Deklarację członkowską oraz wzór uchwały Zarządu koła DFK dotyczącą przyjęcia nowego członka do struktur Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim znajdą Państwo obok.

Chciałbyś otrzymać legitymację członkowską? Zgłoś się tutaj 

X