Zostań członkiem koła DFK

Zgodnie ze statutem TSKN członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba narodowości niemieckiej zamieszkała na obszarze działania Towarzystwa. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa i po zatwierdzeniu jej przez Zarząd Koła. Członek Towarzystwa ma obowiązek regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich, których kwota od roku 2015 wynosi 18 zł (rocznie).   

Wszystkie inne kwestie związane z członkostwem w TSKN reguluje statut.

Wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską oraz zdjęcie, należy dostarczyć do przewodniczącego koła, do którego chcemy należeć. Przewodniczący DFK, w imieniu nowego członka, ma obowiązek zamówić w biurze TSKN legitymację, dla osoby ubiegającej się o członkostwo w DFK.

Deklarację członkowską oraz wzór uchwały Zarządu koła DFK dotyczącą przyjęcia nowego członka do struktur Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim znajdą Państwo obok.

W roku 2017 został wprowadzony nowy wzór legitymacji członkowskiej. Wcześniejsze legitymacje (zielone książeczki) dalej obowiązują, można jednak ubiegać się o wyrobienie nowej legitymacji. Dla nowych członków wyrabiane są legitymacje wg nowego wzoru (forma karty bankomatowej). Aby wyrobić taką legitymację, trzeba zgłosić się do biura TSKN z deklaracją członkowską wraz z potwierdzeniem przyjęcia do koła DFK i zdjęciem. 

Jeżeli nie mamy możliwości osobiście wyrobić legitymacji można się zgłosić przez formularz online: Zgłoś się tutaj 

          

X