Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Co roku koła DFK, zarządy gminne i powiatowe mają obowiązek przeprowadzać zebrania sprawozdawcze, a co 4 lata odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Zebrania na poziomie DFK odbywają się w okolicach stycznia – marca, zebrania na poziomie zarządów gminnych odbywają się za zwyczaj w marcu i kwietniu, zarządy powiatowe ustalają terminy kwietniowe na zebrania, natomiast w maju odbywa się zebranie wojewódzkie, na którym jest obecnych 150 delegatów.

W roku 2020 Zjazd Delegatów TSKN odbędzie się 23.05.2020 w Brożcu (Gmina Walce, powiat krapkowicki).

Dokładne terminy zebrań ustala zarząd TSKN.

Wszystkie dokumenty, które mają ułatwić i ujednolicić przebieg zebrań są przygotowywane przez biuro zarządu w Opolu i wysyłane są z końcem roku kalendarzowego.

Obok znajdą Państwo wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych w roku 2019.

Wszystkie dokumenty (kopie lub oryginały) należy dostarczyć do biura TSKN w Opolu w terminie wyznaczonym przez zarząd Towarzystwa.

X