Wybory do Bundestagu 2017

Już 24.09.2017 odbędą się w Niemczech wybory do Bundestagu. Niemcy, którzy mieszkają poza granicami Republiki Federalnej mogą głosować w wyborach do Bundestagu bez żadnych ograniczeń, to jest głosować może każdy posiadający niemieckie obywatelstwo (potwierdzone dowodem osobistym lub paszportem) nawet, jeśli nigdy nie był zameldowany w Niemczech lub nawet, jeśli nigdy nie przekroczył niemieckiej granicy.

Jak wziąć udział w głosowaniu? Trzeba zrobić to w dwóch krokach. Pierwszym jest wpisanie na listę wyborców. Wpis można uzyskać poprzez wypełnienie odpowiedniego wniosku i przesłanie go pocztą w dwóch różnych egzemplarzach do jednego z urzędów gminy w Niemczech. Do którego urzędu gminy konkretnie? Są tutaj dwa przypadki: Jeśli ktoś był już w Niemczech zameldowany dłużej niż 3 miesiące wysyła wniosek do tej konkretnej gminy, w której był zameldowany. Jeśli ktoś nigdy nie był zameldowany w Niemczech lub mniej niż 3 miesiące musi wysłać wniosek do wybranej gminy, do której czuje „wyjątkowe przywiązanie” i w związku z tym sytuacja polityczna w Niemczech ma na niego wpływ. Do wniosku należy w tym wypadku natomiast dołączyć na zwykłej kartce papieru wyjaśnienia, na czym to przywiązanie polega. Wyżej wymieniony wniosek musi znaleźć się do 03.09.2017 w wybranej przez nas gminie. Drugim krokiem jest faktyczne głosowanie, które także odbywa się drogą listowną.

Więcej informacji wkrótce.

W tabelce obok znajdą Państwo informacje odnośnie głosowania oraz wniosek o wpisanie na listę wyborców.

 

Ważne terminy Wybory do Bundestagu 2017: Terminy

Pokrewne wpisy:

X