Projekty finansowane z Konsulatu RFN w Opolu

Każde koło DFK, zarząd gminny oraz powiatowy Towarzystwa ma możliwość złożenia wniosku, za pośrednictwem Towarzystwa, na projekty kulturalne dofinansowywane przez Konsulat RFN w Opolu.

Wnioski należy składać do biura TSKN do 15.03.2018 r. , po upłynięciu którego zostaną poddane weryfikacji przez komisję TSKN ds. rozpatrywania wniosków z Konsulatu RFN, a następnie przez Konsulat RFN w Opolu. W ciągu roku jest tylko jeden nabór wniosków, co pozwala lepiej zaplanować i podzielić środki. Prosimy aby już na początku roku zaplanować projekty, które miały by być zrealizowane do końca danego roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony po terminie, będzie on odrzucony ze względów formalnych. Na rok 2018 Konsulat przyznał Towarzystwu mniejsze środki na projekty niż w roku 2017. Związane jest to z organizacją Festiwalu we Wrocławiu. W przypadku odmownej decyzji prosimy o wyrozumiałość.

Projekty, na które można starać się o dofinansowanie oraz koszty z nimi związane określają zasady przyznawania dotacji.

Pisemną informację o podjętej decyzji w sprawie wysokości dofinansowania, otrzyma każdy, kto złożył taki wniosek. Pieniądze na dany projekt będą wypłacone dopiero gdy zostaną przekazane przez Konsulat RFN na konto TSKN. Na odbiór dotacji należy się wcześniej umówić (najlepiej telefonicznie) w księgowości TSKN.

Rozliczenie projektu powinno odbyć się do 2 tygodni po odebraniu dotacji, które powinno bezwzględnie zawierać 20% wkład własny lub trzeci. Do rozliczenia powinny być również dołączone zdjęcia, na których widać baner „projekt dofinansowano ze środków Konsulatu RFN w Opolu”. Każdy zarząd gminny TSKN jest w posiadaniu takiego baneru, i to do niego należy się zgłaszać w sprawie jego wypożyczania na czas trwania projektu.

Zasady stawiania wniosków na dofinansowanie projektów kulturalnych do Konsulatu w Opolu za pośrednictwem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, obowiązujący druk wniosku i rozliczenia oraz podgląd obowiązującego podczas projektu banera są dostępne w tabeli obok.

 

X