Struktura

STRUKTURA

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jest największą organizacją mniejszości niemieckiej nie tylko w województwie opolskim, ale i całej Polski. Obejmuje ono obszar całego województwa opolskiego i część powiatu lublinieckiego, na którym funkcjonuje 321 organizacji – jednostek terenowych, tzw. DFK, skupiających ludność narodowości niemieckiej a jej największe skupiska znajdują się w powiatach: opolskim (81), strzeleckim (50), kędzierzyńsko- kozielskim (50), krapkowickim(45), oleskim (30), prudnickim (29) i kluczborskim (14). DFK (Deutsche Freundschaftskreise- Niemieckie Koło Przyjaźni, bo to o nich mowa) są podstawowymi jednostkami w strukturze organizacyjnej mniejszości niemieckiej, organizowane głównie na poziomie wiosek, które dbają o pielęgnację tożsamości, podtrzymywanie kultury i niemieckiej tradycji w miejscu zamieszkania członków mniejszości. DFK są skupiane na poziomie zarządów gminnych (50), zarządy gminne są zorganizowane są w 7 powiatach, a nad nimi wszystkimi czuwa biuro zarządu województwa opolskiego z siedzibą w Opolu. Liczba członków Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na Opolszczyźnie w roku 2017 wyniosła 29 464.

X