Klaster senioralny

W poniedziałek 10 marca 2014 w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie o współpracy w ramach Regionalnego Opolskiego Klastra Senioralnego, który współtworzy m.in. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim.

9 (2)[1]Partnerami powołującymi Klaster są: bit Polska Sp. z o.o., Caritas Diecezji Opolskiej, CTC Polska Sp. z o.o., Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Kup-Pokój, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Klastrowi patronują Marszałek Województwa Opolskiego i Wojewoda Opolski, którzy to wejdą również w skład Rady Klastra. Dobór Partnerów powołujących Klaster jest nieprzypadkowy. Są to podmioty od dłuższego czasu aktywne w obszarze „polityki senioralnej”, specjalizujące się w różnych jej zakresach czy usługach, takich jak medycyna geriatryczna, opieka pielęgnacyjna i rehabilitacja osób starszych, edukacja kadr medyczno-opiekuńczych, doradztwo projektowe i biznesowe, szkolenia i konsulting, animacja kulturalno-społeczna.

Zadaniem Klastra jest, między innymi, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla osób starszych – zarówno mieszkańców województwa opolskiego, jak i osób przyjezdnych.

Powołanie Klastra jest pierwszym krokiem na drodze do integracji działań w obszarze polityki senioralnej na poziomie regionu, poprzez włączenie w dalszej perspektywie w jego skład możliwie szerokiego spektrum podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej i usług na rzecz osób starszych.

Inicjatywa ta wpisuje się w założenia „pakietu seniorskiego” Opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej i będzie ważnym narzędziem realizacji niektórych jej zadań. Mamy nadzieję, że powołanie Klastra będzie korzystnym impulsem do stworzenia z województwa opolskiego miejsca „przyjaznego seniorom”, oferującego godne warunki życia, opieki i przedłużonej aktywności.

X