W roku 2016 TSKN po raz pierwszy zorganizował koncerty powiatowe pokazujące dorobek artystyczny naszego towarzystwa. Od tego momenty projekt ten realizowany jest co roku. Koncerty powiatowe odbywają się w na terenie 5 powiatów województwa opolskiego. Przygotowanie, program oraz przebieg koncertów ustalają poszczególne zarządy powiatowe TSKN. I tak niektóre koncerty odbywają się w salach domów Kultury (np. w Głogówku, Oleśnie) czy też na wolnym powietrzu, czy pod namiotem (np. w Krasiejowie).

W trakcie koncertów na scenie prezentują się grupy artystyczne TSKN, a na zakończenie przewidziano występ tzw. „Gwiazdy wieczoru”. Organizatorzy zapewniają odwiedzającym również inne atrakcje: malowanie twarzy dzieciom, stanowiska organizacji mniejszości, stanowiska gastronomiczne i inne.

Celem projektu jest zaprezentowanie dorobku artystycznego TSKN szerokiemu gronu odbiorców: zarówno członkom mniejszości niemieckiej jak i całemu społeczeństwu województwa opolskiego.

Co roku w koncertach bierze udział ponad 2500 osób. 

Kontakt

Zuzanna Herud

Tel. +48 77 402 10 77

zuzanna.herud@skgd.pl

 

Partnerzy

4- MSWiA

X