Pielgrzymka Trzech Narodów

Pielgrzymka Trzech Narodów

  • 18 wrz 0

18-09-2019

Szanowni Państwo, Drodzy Księża, Przewodniczący Kół DFK, Przedstawiciele Mediów!

W imieniu Duszpasterstwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej oraz Polsko-Niemieckiego Centrum Bibliotek, Mediów, Kultury i Badań Naukowych im. Josepha von Eichendorffa, zapraszam serdecznie na Pielgrzymkę Trzech Narodów do Sanktuarium Panny Marii Pomocnej w Zlatych Horach. Szczegóły w załączonym plakacie.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji na Państwa stronach internetowych, w mediach społecznościowych, aplikacjach i na tablicach ogłoszeń.

ks. dk. Marek Dziony
Referent ds. literatury i archiwaliów niemieckojęzycznych Referent für deutschsprachige Literatur und Archivalien

Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek, Mediów, Kultury i Badań Naukowych im. Josepha von Eichendorffa Deutsch-Polnisches Joseph von Eichendorff Zentrum für Bibliotheken, Medien, Kultur und Wissenschaftliche Forschungen ul. Szpitalna 7a
45-010 Opole
tel./Tel. (00 48) 77 44 11 336
www.cbje.pl


X