Podsumowaliśmy 2 edycję projektu “Opolskie bez tajemnic”

Podsumowaliśmy 2 edycję projektu “Opolskie bez tajemnic”

  • 02 lip 0

02-07-2019

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z ostatnim dniem czerwca zakończyło II edycję projektu „Opolskie bez tajemnic” w powiatach kluczborskim, namysłowskim i oleskim. W projekcie uczestniczyło ok. 2000 osób z tych trzech powiatów. Namacalnym efektem projektu jest wydany przed kilkoma dniami przewodnik.

Projekt „Opolskie bez tajemnic Cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu w powiatach kluczborskim namysłowskim  i oleskim”, który był realizowany
w okresie październik 2018 – czerwiec 2019 w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Celem zadania było przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego, a w tym wypadku szczególnie mieszkańcom z powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego bogatej i złożonej historii regionu w wielu aspektach.

Projekt składa się z czterech części:

  • Cykl 40-stu spotkań poświęconych historii lokalnej powiatu kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego, gdzie mieszkańcy tych trzech powiatów odkrywali tajemnice swojego regionu.
  • 3 konkursy: konkurs plastyczny skierowany do dzieci, konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży, konkurs literacki skierowany do dorosłych. W ramach wszystkich 3 konkursów wpłynęło ponad 300 prac, a najlepsze prace zostały wyróżnione podczas gali podsumowującej konkursy, która odbyła się w Gorzowie Śląskim.
  • Cykl 10 wycieczek po subregionie, w każdej z nich udział brało 50 osób.
  • Program wycieczek stanowił podstawę opracowania przewodnika turystycznego „Spacerownika” w formie książkowej w nakładzie 1000 egzemplarzy. Publikacja ta zawiera również nagrodzone prace uczestników konkursów. Bezpłatne egzemplarze przewodnika można odbierać w biurze TSKN w Opolu. Książki zostaną również przekazane do lokalnych bibliotek.

Projekt cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy chętnie uczestniczyli w organizowanych spotkaniach, a także wycieczkach i konkursach. Pierwsza edycja projektu odbyła się w powiatach strzeleckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, TSKN złożył wnioski w subregionie miasto Opole i powiat opolski a także subregionie powiat krapkowicki, prudnicki i głubczycki.


X