Spotkanie samorządowców poświęcone edukacji języka niemieckiego w szkole podstawowej

Spotkanie samorządowców poświęcone edukacji języka niemieckiego w szkole podstawowej

  • 23 sty 0

23-01-2019

Podpis zdjęcia: Spotkanie Wójtów, Burmistrzów w sali konferencyjnej TSKN, Autor: Zuzanna Donath-Kasiura

W dniu 23.01.2019 odbyło się na zaproszenie Przewodniczacego TSKN Rafała Bartka i posła na Sejm Ryszarda Galli spotkanie wójtów, burmistrzów zwiazanych z Mniejszosćią Niemiecką, które w całości poświęcone było problematyce nauczania jezyka niemieckiego w szkołach podstawocych. Głównym problemem omawianym podczas spotkania była kwestia zawirowań wywołanych przez interpretację MEN dotyczacą nauczania języka niemieckigo jako języka mniejszości narodowej i jako języka obcego w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej. Większość samorządowców podzieliła opinię Przewodniczącego Bartka i Posła Galli, że na pierwszym miejscu powinno zawsze stać dobro dziecka i możliwosć rozowju kompetencji językowych, tak ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. W tym konteście wymuszanie na placówkach szkolnych aby w klasach VII i VIII wprowadzały kolejny język obcy w miejsce języka niemeickiego zebrani uznali jako zły kierunek, w którym zupełnie nie uwzględniono realiów i potrzeb regionu jak również problemów z jakimi juz dzisiaj szkoły się borykają w zakresie efektywnego nauczania języków. Wójtowie, Burmistrzowie wyrazili nadzieję, że rozmowy przedstawicieli MN z Ministerstwem będą kontynuowane i że zostaną sfinalizowane konkretnymi rozwiązaniami uwzgledniajacymi zarówno dobro dziecka jak i terminarz planowania najbliższego roku szkolnego. ‌

Miejsce wydarzenia: Opole

Data spotkania: 23/01/2019 - 23/01/2019

Autor: R.B.


X