O działaniach na rzecz zachowania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości w expose marszałka

O działaniach na rzecz zachowania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości w expose marszałka

  • 19 gru 0

19-12-2018

18.12.2018 odbyła się druga sesja Sejmiku kadencji 2018-2023. W programie sesji znalazło się przede wszystkim przemówienie marszałka o zamierzeniach i kierunkach działania na tę kadencję oraz podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Expose marszałka było jednym z pierwszych punktów obrad. Marszałek Andrzej Buła określił wszystkie zamierzenia zarządu województwa na najbliższe lata jako dobrą kontynuację.  – To wielka odpowiedzialność, by tak zaplanować zadania, aby spełniły oczekiwania mieszkańców i byśmy je w pełni mogli zrealizować.  W imieniu całego zarządu województwa zapewniam, że zrobię wszystko, żeby tych oczekiwań mieszkańców nie zawieść. Żeby się to udało, konieczna jest  dobra współpraca – nas wszystkich na tej sali, ale także nas wszystkich tutaj w regionie i z władzami centralnymi – mówił marszałek. W najważniejszych planach na najbliższe lata wymienił wszystkie dziedziny życia – od gospodarki i rynku pracy, transportu, edukacji, kultury i sportu, rozwoju wsi czy ochrony środowiska, aż po działania aktywizujące mieszkańców, nastawione na współpracę wszystkich środowisk w regionie. Na koniec marszałek przypomniał, że rok 2019 to  jubileusz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. – Naszym zadaniem będzie pokazanie, że przez te 15 lat staliśmy się ogromnym beneficjentem bycia w strukturach unijnych. A świadczą o tym milionowe inwestycje, z których każdy z nas korzysta na co dzień, ale i wiele cennych inicjatyw, w których możemy uczestniczyć. To koronny dowód na to, że miejsce Polski i województwa opolskiego jest właśnie tu, w rodzinie państw europejskich – mówił marszałek.

Warto przytoczyć również słowa Marszałka, bardzo ważne z punktu widzenia Mniejszości Niemieckiej: “Bogactwem naszego województwa jest wielokulturowość jego mieszkańców i na tę cechę będziemy stawiać. Utworzymy centrum dokumentacyjno – wystawiennicze, prezentujące historię i dziedzictwo kulturowe społeczności województwa o różnym pochodzeniu regionalnym, o różnych korzeniach.” Marszałek zapewniał także o dalszym wspieraniu rozwoju dwujęzycznego kształcenia polsko-niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.

Całe Expose znajdą Państwo z prawej strony do pobrania.

Podczas sesji zaprezentowany został również projekt budżetu na 2019 rok, gdzie dochody województwa zaplanowano na ponad 562 miliony złotych, wydatki – ponad 570 milionów złotych.

Klub radnych Mniejszości Niemieckiej wydał Stanowisko w sprawie projektu budżetu woj. opolskiego na 2019 rok, które znajdą Państwo z prawej strony do pobrania.


X