Szkolenie dla członków/członkiń Mniejszości Niemieckiej 17-18 listopada w Kamieniu Śląskim!

Szkolenie dla członków/członkiń Mniejszości Niemieckiej 17-18 listopada w Kamieniu Śląskim!

  • 25 paź 0

25-10-2018

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zapraszają na dwudniowe warsztaty w dniach 17-18 listopada 2018 roku w Kamieniu Śląskim.

W ramach szkolenia zdobędą Państwo teoretyczną wiedzę i umiejętności w pracy projektowej na rzecz lokalnych Kół DFK w różnym zakresie. W trakcie szkolenia odbędzie się również debata pt.: „Jak udokumentować historię mniejszości niemieckiej w Polsce?”, jako integralna cześć szkolenia.

Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy będą mogli pracować w trzech z czterech grup tematycznych do wyboru:

1. Pomysł-wniosek-rozliczenie. Jak napisać wniosek, zrealizować i rozliczyć projekt?

2. Organizacja wydarzeń w DFK. Jak zaplanować i przeprowadzić wydarzenie/imprezę w DFK?

3. Historia lokalna w projektach DFK

4. Rok w DFK. Małe inicjatywy aktywizujące społeczność.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2018 r., w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1 A.

Kartę potwierdzenia uczestnictwa z trzema zaznaczonymi tematami prosimy odesłać do dnia 7 listopada 2018 r.

Całościowy koszt warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto  
02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Spotkanie Mniejszości Niemieckiej”, do dnia 14.11.2018 r.

Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie wraz z noclegiem i udziałem w warsztatach, warunkiem jest wpłata wpisowego.


Kontakt

Magdalena Prochota
Tel. 77 402 51 05
E-Mail: magdalena.prochota@haus.pl

                                              
Sandra Mazur
Tel. 77 402 51 05
E-Mail: sandra.mazur@haus.pl

Pliki do pobrania
X