Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim – poprzyj nasze inicjatywy!

Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim – poprzyj nasze inicjatywy!

  • 19 kwi 0

Zagłosuj na projekt Opolskie bez tajemnic również online: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Znamy już listę zadań dopuszczonych do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Opolskiego. Wśród 1oo zgłoszonych zadań , znalazły się również wnioski złożone przez naszych członków pt. “Opolskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu”. Na wniosek możecie głosować w subregionach: Miasto Opole i powiat opolski S/OOP/26/DKS;  kluczborski, namysłowski, oleski S/KNA/18/DKS; głubczycki, krapkowicki, prudnicki S/GKP/36/DKS. W subregionie strzeleckim, kędzierzyńsko- kozielskim zgłoszono zadania pt. “Muzyka nas łączy” – cykl koncertów muzycznych kompozytorów polskich i niemieckich S/SK/21/DKS.

“Opolskie bez tajemnic”

Dlaczego chcielibyśmy żeby wniosek został zrealizowany?

Województwo Opolskie jest regionem o bardzo bogatej i złożonej historii. Wiedza o historii naszego regionu jest tylko w szczątkowej formie przekazywana na lekcjach historii Polski w szkołach, dotyczy ona czasów prehistorycznych do państwa Piastowskiego i czasów od 1945 poszerzony o okres Powstań Śląskich. Realizacja zadania wypełni lukę edukacyjną , wyjaśni pochodzenie wielu zabytków , uświadomi wielu osobom że obecność mniejszości niemieckiej w naszym województwie jest efektem przesunięcia granic po drugiej wojnie światowej.

Poznanie jest drogą do zrozumienia i akceptacji, jesteśmy przekonani ze zadanie przyczyni się do wzrostu tożsamości regionalnej. Konkursy mają przyczynić się do zaktywizowania mieszkańców subregionu, do poszukiwania własnej drogi poznania wybranych miejsc, stwarzają również możliwość zaprezentowania efektów swoich twórczych poszukiwań. Dodatkowym efektem zadnia będzie wydanie publikacji – Przewodnikaturystycznego – tzw. „spacerownika” umożliwiającego samodzielne zwiedzanie ważnych i ciekawych historycznie miejsce i zabytków subregionu.

Co ma zostać zrealizowane w ramach wniosku?

  1. Cykl 40 spotkań przybliżających w ciekawy, innowacyjny sposób historię lokalną wybranych miast i miejscowości, którym towarzyszyć będą występy artystyczne.
  2. Konkurs skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych na interesujące przedstawienie wybranych aspektów historii lokalnej.
  3. Cykl 10 wycieczek – do ciekawych miejsc na terenie subregionu, połączony ze zwiedzaniem i degustacją lokalnych produktów kulinarnych charakterystycznych dla danego miejsca.
  4. Wydanie na bazie programu powyższych wycieczek w formie książkowej przewodnika turystycznego po subregionie.

 

“Muzyka nas łączy” (powiat strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski)

Dlaczego chcielibyśmy aby wniosek został zrealizowany?

Koncerty, realizowane w ramach zadania, ukażą “polsko-niemieckie” wspólne dziedzictwo kulturowe, wspólną historię i sąsiedzkie relacje. Dostęp do tego typu wydarzeń jest zwykle ograniczony i wiąże się z opłacaniem biletów wstępu. Realizacja koncertów w poszczególnych gminach pozwoli na bezpośredni dostęp do szerokiego grona odbiorców, którzy na co dzień nie mają możliwości poznać wartości, które niesie ze sobą muzyka.

Co ma zostać zrealizowane w ramach wniosku?

Zadanie polega na organizacji 13 profesjonalnych koncertów muzyki kompozytorów polskich i niemieckich pod wspólnych hasłem “Muzyka nas łączy”. Szczególny nacisk, w miarę możliwości, położony zostanie na prezentację kompozytorów związanych z regionem Śląska, którzy mają w sposób szczególny ukazać bogate dziedzictwo kulturowe, jak i wspólne wątki polsko-niemieckie w muzyce, a zarazem uczulić słuchaczy na wartości takie jak tolerancja, szacunek dla innych narodów.

Głosowanie:

Głosowanie nad wnioskami do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego odbędzie się w dniach od 9.04. do 29.04.2018 r. Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, w przypadku gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna prawnego. Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy. 

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.

Formy głosowania:

  • wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych (w starostwach powiatowych)
  • elektronicznie na stronie internetowej budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/
  • korespondencyjnie na adres UMWO:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45- 082 Opole

Karty do głosowania, przydzielone na poszczególne powiaty znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

Dziękujemy za każdy oddany głos!

Znajdź stronę wniosku na Facebooku


X