Przemówienie Przewodniczącego R. Bartka podczas Spotkania Noworocznego 8.01.2018

Przemówienie Przewodniczącego R. Bartka podczas Spotkania Noworocznego 8.01.2018

  • 09 sty 0

09-01-2018

Sehr geehrte Frau Konsulin Sabine Haake, Sehr geehrter Herr Abgeordneter Richard Galla, sehr geehrte Agbeordnete a.D. Heinrich Kroll u. Helmut Paisdzior, sehr geehrter Herr VdG Präsident Bernard Gaida, Sehr geehrter Herr Marschall Roman Kolek, Sehr geehrter Pfarrer Peter Tarlinski- Seelsorger der Minderheiten in der Diezöse Oppeln, Sehr geehrte Landräte, Bürgermeister, Ratsmitglieder, Vorsitzende der Gemeindevorstände der SKGD im Oppelner Schlesien, Sehr geehrte Vertreter von Partnerorganisationen, Liebe Freunde

Das ereignisreiche Jahr 2017 ist zu Ende gegangen. Es ist ein Jahr in dem mal wieder politisch und gesellschaftlich in Polen, in Deutschland aber auch in unserer Region vieles geschah. Die Vergrößerung der Stadt Oppeln wurde Tatsache, die umstrittene Justizreform wo auch gewisse Rechte der Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit beschränkt wurden, auch. Im Bereich des Schulwesens wurden vor uns neue Herausforderungen verbunden mit der Bildungsreform gestellt. In Deutschland sind wir nach den Wahlen aber es ist noch nicht sicher ob nicht auch vor den Wahlen? Rok 2017 tak obfity w debaty polityczne pokazał nam również, że najlepiej wychodziliśmy jako samorządowcy, jako działacze DFK zawsze wtedy, kiedy po prostu robiliśmy swoje, realizując swoje raczej regionalne i lokalne plany i przedsięwzięcia. Na „dużą politykę” mamy bowiem mocno ograniczony wpływ, ale już na to lokalne postrzeganie świata, rzeczywistości, tradycji, historii i języka ogromny. To my bowiem lokalnie decydujemy ostatecznie o tym ile języka niemieckiego będzie w szkole czy przedszkolu?, o tym ile odbędzie się Samstagskursów i ile powstanie Miro Deutsche Fussballschulen? I w tym zakresie działo się w zeszłym roku wiele. Dzięki wam tutaj obecnym w samym 2017 obyło się:

  1. 347 projektów na kwotę 540.127,70 zł w ramach projektu Ożywienia Domów Spotkań,
  2. 161 projektów na kwotę 402.488,00 zł wspartych ze środków Konsulatu,
  3. w województwie opolskim przeprowadzonych zostało 50 (wiosną) i 50 (jesienią) Samstagskursów.
  4. Liczba niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich wzrosła do 13 obejmujących 34 grupy treningowe i łącznie 500 dzieci.
  5. Odbyły się kolejne olimpiady i konkursy.
  6. 33 projekty zostało wsparte ze środków 20 samorządów na kwotę 246 000,00

Jednym z projektów, który najdobitniej pokazuje jak bardzo warto po prostu koncentrować się na swej pracy było z pewnością wydanie pod koniec roku filmu o przedwojennej historii Opola „Gruss aus Oppeln”, który został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców miasta i regionu niezależnie od narodowości, a który od razu „zaskutkował” kilkoma deklaracjami członków wspierających dla naszego Towarzystwa.

Moje podziękowania kieruję do wszystkich zaangażowanych w te projekty. Samorządowców decydujących lokalnie o wsparciu bądź też nie wspieraniu danej inicjatywy proszę o uwzględnienie i pamięć o tym, że wszystkie te rzeczy, te projekty bazują na społecznych zaangażowaniu członków naszych struktur. Bez tego zaangażowania te projekty nie byłyby możliwe.

Vor uns nun das Jahr 2018, das nicht weniger ereignisreich sein wird. Es sind nicht nur die Selbstverwaltungswahlen, die uns beschäftigen werden, beziehungsweise schon jetzt beschäftigen. Es sind auch die Jubiläen, die in diesem Jahr gefeiert werden. Hier möchte ich nur auf zwei hinweisen: 100 Jahre der Unabhängigkeit Polens und 100 Jahre nach dem Ende des 1. Weltkriegs. Warto się w tym momencie na chwilę przy tych jubileuszach zatrzymać

W jubileusz 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jesteśmy już dzisiaj w różny sposób jako samorządowcy i lokalni działacze angażowani. Ja sam z racji bycia współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości znalazłem się w Ogólnopolskim Komitecie Obchodów tego tak ważnego dla Polski jubileuszu. Uczestnicząc w tych obchodach pamiętajmy i przypominajmy zawsze o tym w jakim miejscu wtedy był Górny Śląsk, o tym jakie regulacje wtedy po rozstrzygnięciach dotyczących podziału Górnego Śląska na polską i niemiecką część ogrywały w nim mniejszości, jaką wagę położono wtedy na szkolnictwo mniejszościowe. Wiemy, że potem po wpływem coraz silniejszych totalitaryzmów się to zmieniało ale pamiętajmy o tym, że to też jest dziedzictwo tegoż 100lecia. Pamiętajmy też o tym, że 2018 mija dokładnie 100 lat od zakończenia I wojny światowej. W niemalże każdej z naszych wiosek i każdym z naszych miast mamy pomniki ofiar poświęcone tej tragicznej wojnie, w której zginęło tylu naszych przodków. Pamiętajmy o tych ofiarach, które są ofiarami naszej ziemi, zadbajmy o to aby w lokalnym kościele odbyła się msza za ich dusze, aby dzieci z naszych szkół odwiedziły te miejsca pamięci, które nazbyt często pozostają dziś dla nich anonimowe. Zróbmy w DFK czy w gminnym Domu Kultury czy Bibliotece prelekcję temu tematowi poświęconą.

Rok 2018 to dla społeczności samorządowej naszego regionu, ale i całej Polski oczywiście rok szczególny ze względu na to, że jest to rok wyborczy. Nowa ordynacja, nowe zasady gry, nowa – nieporównywalna do tej sprzed 4 lat atmosfera polityczna w kraju i w regionie. Wiem, że wielu z was zastanawia się pod jakim szyldem wystartować? Czy w sytuacji kiedy rządy są tak antyniemieckie warto podkreślać swą niemieckość? Ale zastanówmy się czy tego właśnie często nie oczekują nasi konkurenci? – tego, że my się wycofamy, schowamy, zrezygnujemy? Czy to często nie jest ukryty cel ataków na nasze środowisko? Zadajmy sobie pytanie: Czy w sytuacji kiedy rządzi silny i konsekwentny my możemy sobie rzeczywiście pozwolić na to aby być słabymi i niezdecydowanymi? A może dokładnie odwrotnie w sytuacji kiedy główne siły polityczne koncentrują się na walce miedzy sobą, nie prowadząc przy tym prawie że żadnej dyskusji merytorycznej nie powinniśmy pokazać właśnie tego, że my nie zajmujemy się kłótniami, ale pracą- pracą na rzecz tego regionu, tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Bądźmy silni swoją tożsamością – tożsamością, która zawsze zakłada otwartość na innych, pracowitość, konsekwencję i pragmatyzm. Czy nie za to nas właśnie ludzie szanują, czy nie dzięki takiej postawie wygrywamy właśnie najwięcej? Tam gdzie nie zmieniamy szyldów pod publiczkę i na potrzebę chwili ale właśnie tam gdzie mimo zmieniających się okoliczności pokazujemy, że przede wszystkim potrafimy być mądrymi gospodarzami gmin, powiatów czy województwa. Sam nie mam obaw o te gminy, powiaty w których nasi samorządowcy tak właśnie myślą i pracują przez cała kadencję, wiem, że im szyld MN na pewno nie zaszkodzi a wprost przeciwnie będzie postrzegany jako atut kandydata, kandydatki, bo również nowi mieszkańcy przekonali się do ich pragmatyzmu, do ich pracowitości i otwartej postawy. Boję się zaś o te gminy, powiaty w których nam samym w ostatnich latach zabrakło pokory, dialogu, otwartości. Tam gdzie władza w pewnym sensie poczuła się niezagrożona i zaczęło się jej wydawać, że może już wszystko, nie bacząc przy tym na otoczenie. W tych miejscach wiem, że będą problemy, ale wiem też, że nie mają one żadnego związku z szyldem z którego poparcia te osoby startowały a jedynie z postawą konkretnych ludzi. I przed tym chciałbym dzisiaj przestrzeć i poprosić jednocześnie aby zdobyć się na wewnętrzną refleksję a czasami wprost przemyśleć czy nie jest to dobry moment aby pałeczkę przekazać dalej. Nie zmieniajmy więc dzisiaj szyldów ale zmieniajmy naszą postawę i nie zapominajmy, że jesteśmy po to żeby służyć ale i planować- planować mądrze. Zdobądźmy się też na wewnętrzną otwartą dyskusję w naszym środowisku, bo pamiętajmy kto jest naszym samorządowym zapleczem- są to społecznicy z DFK, którzy zbierają podpisy, roznoszą ulotki ale przede wszystkim w rozmowach przekonują do naszych kandydatów. Znajdźmy tą chwilę aby się z nimi spotkać, podziękować im za ich zaangażowanie i szczerze porozmawiać o tym co było i o tym co ma być. Może to być na samej konwencji gminnej, ale może jeszcze przed nią. Pomyślmy również o zaangażowaniu młodzieży. Zaplanujcie to proszę i znajdźcie na to czas.

Zum Schluß möchte ich Euch gerade diese Klugheit und Weisheit für das Jahr 2018 wünschen. Ich wünsche Euch dabei viel Erfolg und nicht nur dabei aber einfach bei allen was ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt. Seid dabei konsequent und mutig, denn wir wissen, dass immer wenn wir uns selber treu bleiben, dann gewinnen wir früher oder später. Alles Gute im Neuen Jahr!


Rzecznik prasowy

Hassa

Joanna Hassa

tel. +48 690 585 505

presse@tskn.vdg.pl

X