Bardzo dobra frekwencja podczas zebrań powiatowych struktur TSKN

Bardzo dobra frekwencja podczas zebrań powiatowych struktur TSKN

  • 30 lis 0

30-11-2017

W spotkaniach, które odbyły się w Polskiej Cerekwi- powiat kędzierzyńsko-kozielskim (16.11), Komprachcicach – powiat opolski (17.11.), Oleśnie powiat oleski i kluczborski (21.11.) Krakowicach-Otmęcie powiat krapkowicki i prudnicki (22.11) i Strzelcach Opolskich – powiat strzelecki (23.11.) wzięło udział ponad 350 osób. 

W trakcie jesiennych zebrań powiatowych omawiano następujące tematy: Działalność Fundacji Rozwoju Śląska, wybory samorządowe 2018 i akcja zbierania podpisów pod Minority SafePack Initiative. Mocno dyskutowanym tematem była nowa reforma oświatowa – członkowie DFK zadawali pytania co zmieniło się dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć nauki języka niemieckiego jako język mniejszości i tutaj przede wszystkim Zarząd wskazywał na zmiany terminów w składaniu deklaracji i możliwych zmianach w subwencji oświatowej. Ponadto członkowie Zarządu informowali o zaplanowanych na przyszły rok wydarzeniach, np. Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej we Wrocławiu, który odbędzie się 22.09.2018. Na spotkanie zaproszono również przedstawiciela Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który mówił o możliwościach zakładania nowych grup młodzieżowych. 

Dziękujemy wszystkim członkom DFK za liczny udział w zebraniach.


X