Strategia Rozwoju Oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce

W 2006 roku opracowano Strategię rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, dokument, który sporządziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami oświaty i organizacjami mniejszości niemieckiej w Polsce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz międzynarodowymi zobowiązaniami naszego kraju, osoby, które należą do mniejszości niemieckiej mają prawo zarówno do nauki języka, jak i do nauki w języku niemieckim jako języka mniejszości narodowej. Przesłanką do opracowania takiej strategii było poruszenie specyficznych problemów oświaty MN w Polsce. Mniejszość niemiecka poprzez Strategię postulowała m.in. o utworzenie zespołu szkół dwujęzycznych, zmianę systemu finansowania oświaty, zmiany w treści nauczania tzn. programach i podręcznikach, utworzenie systemu grantów w celu wspierania doradztwa metodycznego dla nauczycieli języka mniejszości narodowej, wprowadzenie dwujęzycznych świadectw dla uczniów szkół dwujęzycznych oraz intensyfikację wymiany polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej wynegocjowali przy obradach Okrągłego Stołu, aby instytucje państwowe dokonały weryfikacji ww. dokumentu i stopnia jego realizacji. W ramach realizacji tego postanowienia powołano specjalną grupę roboczą, która ma obradować nad wprowadzeniem zmian w wyżej wymienionym dokumencie. Stronami w negocjacjach są przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pełny tekst: Strategia Rozwoju Oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close