Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r.

Oficjalne uznanie przez państwo istnienia mniejszości niemieckiej w Polsce, po zmianie systemowej w roku 1990, wiązało się z przyznaniem tej ludności szeregu praw ale i obowiązków.

Najważniejszym i jednym z pierwszych aktów prawnych w Polskim prawodawstwie, który oficjalnie uznawał istnienie mniejszości na terenie Polski jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. Informacje w tym temacie znajdziemy w art. 35:

Art. 35.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close