Wyjazdy integracyjne

Na przełomie sierpnia i września TSKN na Śląsku Opolskim organizuje od lat spotkania integracyjne dla członków należących do naszego stowarzyszenia. Corocznie w wyjazdach bierze udział ok. 1350 osób.

Głównym założeniem Towarzystwa podczas organizowania wyjazdów integracyjnych jest krzewienie oraz popularyzacja kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej. Z tego też względu członkowie TSKN udają się co roku z wycieczką na byłe poniemieckie tereny, gdzie nie tylko podziwiają zabytki zamieszkałe niegdyś przez ich przodków, ale także poznają bliżej ich historię. W dniu wyjazdu członkowie nie tylko dobrze się bawią i odpoczywają ale także wiele poznają. Spotkania integracyjne są także doskonałą okazją, aby więcej się dowiedzieć o działalności Towarzystwa.

Celem projektu jest międzypokoleniowa integracja członków mniejszości niemieckiej, wzmocnienie tożsamości i przynależności do mniejszości niemieckiej jak również poznanie lokalnego, niemieckiego dziedzictwa kulturowego i bogactwa walorów turystyczno- krajoznawczych naszego regionu.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec przekazanych za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz środków własnych TSKN.

                           

Kontakt

Tomasz Gryga

tomasz.gryga@skgd.pl

77 40 21 073

Partnerzy

vdg

Finansowanie

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close