Dwujęzyczne szkolnictwo

Jednym z głównych celów naszego Towarzystwo jest dbanie o rozwój oświaty – dwujęzycznej oświaty oraz propagowanie i rozpowszechnianie języka niemieckiego.

DSC_0682Zgodnie z polskim prawem, traktatami i zobowiązaniami międzynarodowymi, mniejszości narodowe w Polsce mają prawo i możliwość podtrzymywania swojej kulturowej i językowej tożsamości, także przy pomocy odpowiadającego ich potrzebom szkolnictwa. Gwarantują nam to dokumenty, które zostały już wymienione w zakładce „o nas”.

Szkoły i przedszkola mają tę możliwość, aby język niemiecki był nauczany jako nowożytny język obcy oraz jako język mniejszości narodowej. Aktualna baza szkół i przedszkoli w których język niemiecki jest nauczany jako język mniejszości narodowej znajduje się na stronie VdG (Baza szkół). Sprawdź również listę przyznanej subwencji oświatowej gminom w województwie opolskim i powiecie lublinieckim: TUTAJ

Na stronie internetowej VdG można również uzyskać kompleksowe informacje odnośnie organizacji zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkole oraz zasad jego finansowania tak jak i wszystkie potrzebne dokumenty.

 

Kolejną organizacją mniejszości niemieckiej, która zajmuje się sprawami oświatowymi jest Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe (NTO) m.in. materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka ojczystego; organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury
i sztuki niemieckiej, organizowanie i popieranie ruchu samokształceniowego w zakresie prowadzenia kursów, odczytów, wystawiennictwa, seminariów i konferencji; organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, oraz wspieranie wymiany młodzieży i osób związanych z oświatą i kulturą.

Informacje na temat bieżącej działalności NTO oraz aktualnie prowadzonych przez niego projektów możemy uzyskać na stronie http://dbg.vdg.pl/.

Przy NTO powstało również Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest jedyną placówką mniejszościową, która doszkala nauczycieli. OCDN oferuje następujące formy doskonalenia nauczycieli:

– konsultacje merytoryczne w dziedzinie j. niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz zajęcia dwujęzyczne,

– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – luty – marzec 

– doskonalenie dla nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna geografia kraju pochodzenia”

– doskonalenie nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna historia i kultura kraju pochodzenia”

– Akademia Letnia dla nauczycieli j. niemieckiego

– publikacja materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje na temat Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli można również uzyskać na stronie internetowej http://bildung.pl/.

 

O rozwój dwujęzycznego szkolnictwa, na terenie województwa opolskiego, dbają m.in. również Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny z nauczaniem języka mniejszości narodowej – DSC_0007językiem niemieckim w Kędzierzynie – Koźlu (http://www.pzpskk.pl/) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu (Malinie), – Gosławicach i Raszowie. (http://www.pro-liberis-silesiae.eu/)

 

Język niemiecki, jego poznawanie, używanie w kontaktach międzyludzkich może mieć kluczowe znaczenie dla budowania więzi między mniejszością niemiecką oraz większością polską.
Wymiar dwujęzyczności jako fenomenu społeczno-kulturowego jest w centrum zainteresowania także projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: „Bilingua – łatwiej z niemieckim!“, realizowanego jako kampania na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce od roku 2010.

 Celem projektu jest promowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Dwujęzyczność ma być postrzegana jako wielka szansa. W szczególności dla dzieci i młodzieży, którzy mają niesamowitą okazję być wychowanym w duchu dwóch kultur jednocześnie. Język -docelowo polsko-niemiecka dwujęzyczność- jest i będzie znakiem szczególnym w obrębie tożsamości i stwarzać będzie nowe możliwości do rozwoju osobistego i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Projekt jest skierowany nie tylko do mniejszości niemieckiej, ale również większości, gdyż do nauki języka niemieckiego zachęcamy bezwzględnie wszystkich. Chcemy, aby w przyszłości język ten stał się marką, wyróżniającą nasze regiony spośród innych.

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.bilingua.haus.pl.

Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close