(Polski) Samorządowcy powiatu krapkowickiego popierają Romana Kolka jako kandydata do senatu w okręgu 53

(Polski) Samorządowcy powiatu krapkowickiego popierają Romana Kolka jako kandydata do senatu w okręgu 53

  • 08 Oct 0

08-10-2019

Samorządowcy powiatu krapkowickiego popierają Romana Kolka jako kandydata do senatu w okręgu 53.

Pan Roman Kolek jest kandydatem do Senatu w okręgu 53 (powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki, oleski). Samorządowcy z powiatu krapkowickiego: radna Sejmiku Zuznanna Donath-Kasiura, Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura, Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala, Burmistrz Zdzieszowic – Sybila Zimerman oraz Wójt Gminy Walce – Marek Śmiech, udzielili poparcia Romanowi Kolkowi, który w okręgu 53 jest kandydatem KWW Mniejszość Niemiecka na senatora.

Oprócz, będących życiową pasją kandydata na senatora KWW MN z okręgu 53 problemów zdrowia publicznego, to sprawami, które wymagają pilnej interwencji są między innymi problem wykluczenia komunikacyjnego, który dotyka naszych uczniów, studentów i przede wszystkim osób starszych. Wobec nasilającego się zjawiska tzw. „hejtu” i niskiego poziomu kultury
w debacie publicznej, dla Romana Kolka ważnym obszarem działania jest propagowanie szacunku i dialogu, jako uznanego sposobu rozwiązywania konfliktów, zarówno w polityce jak
i w szeroko pojętym życiu społecznym.

Jak mówił Roman Kolek: „Zrównoważony rozwój regionu polega na tym, że dbamy również
o tych najmłodszych i najsłabszych. Musimy zapewniać, działając wspólnie, dobry dostęp do komunikacji publicznej nawet pomiędzy małymi miejscowościami, jak również pomiędzy centrami miast. Bez wątpienia służą temu realizowane już plany komunikacyjne w powiecie krapkowickim z przeprawą mostową w Krapkowicach i wiaduktem kolejowym w Gogolinie. Idea centrów przesiadkowych wówczas się spełni, a dzięki temu m.in. zmniejszymy zanieczyszczenie powietrza. Czasem rozwiązania proponowane z poziomu centralnego się nie sprawdzają, a samorządów nie stać na to by do tych rozwiązań dokładać. Możemy to zmienić tylko systemowo, kiedy samorządy otrzymają w tym zakresie więcej kompetencji decyzyjnych oraz środków, dzięki czemu będą miały wpływ na to, jak te rozwiązania wyglądają. Lokalnie wiemy, jak te problemy rozwiązywać! Potrzebujemy jednak w tym zakresie wsparcia parlamentu i o to będę zabiegał, jako senator. Wiele jest obietnic przedwyborczych dla osób starszych, ale to tak naprawdę my, jako Mniejszość Niemiecka od wielu już lat, konsekwentnie stawiamy dobro osób starszych na wysokim miejscu, realizując wiele programów wsparcia. Jak choćby ostatni z nich – Opolski Senior. Rozpoczęcie realizacji kolejnego programu profilaktycznego realizowanego ze środków samorządu województwa pod nazwą „Elementarze Szacunku” to wyjście naprzeciw faktycznym potrzebom zdrowia dzieci oraz przeciwdziałania mowie nienawiści, przemocy i agresji. Program ten, oraz ważny program prozdrowotny „Dbamy o wzrok opolskich dzieci” został zainaugurowany w dniu wczorajszym w Strzelcach Opolskich i będzie realizowany w szkołach naszego Regionu.”

Podczas konferencji samorządowcy z powiatu krapkowickiego, udzielili poparcia panu Romanowi Kolkowi. Burmistrz Krapkowic mówił: „Od wielu lat współpracuję z Panem Romanem Kolkiem. Znam jego oddanie i zaangażowanie w sprawy mieszkańców tego regionu. Zawsze, gdy musimy podjąć się trudnej sprawy lub wesprzeć jakieś zagadnienie na szczeblu województwa lub centralnym, wiem, że mogę liczyć na wsparcie Pana Kolka. Takich ludzi potrzebujemy w Senacie.”

Burmistrz Gogolina – Joachim Wojtala oraz Burmistrz Zdzieszowic – Sybila Zimerman, zaapelowali do mieszkańców województwa opolskiego: „Mieszkańcy powiatu krapkowickiego! To niezwykle ważne, kogo wybierzemy w tych wyborach do Senatu! Czy będzie to osoba reprezentująca interes partyjny, czy będzie to osoba stąd, która zna nasze problemy i bolączki
i która jest z nami też w dobrych momentach. Wesprzyjcie waszym głosem Pana Romana Kolka, który jako specjalista i doświadczony samorządowiec, godnie będzie nasz region reprezentował
w Senacie i na pewno będzie siłą jednoczącą walczące dziś ze sobą obozy polityczne”.

   

(Polski)


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close